(MK - ASEAN) - (MK-ASEAN) Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công 07 tháng đầu năm 2020 thấp, nhiều công trình triển khai chậm; ngày 23/7, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần vừa ký ban hành Công văn số 4350/UBND-KTTC yêu cầu đẩy mạnh thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An yêu cầu các chủ đầu tư đẩy mạnh và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh để giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 100% kế hoạch vốn được giao; các chủ đầu tư không giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đã được phân bổ thì các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan trực thuộc chủ đầu tư xếp loại đánh giá kiểm điểm cuối năm 2020 không hoàn thành nhiệm vụ. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có kế hoạch triển khai cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị.

Trước đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng; tiếp tục chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu; công tác lập hồ sơ mời thầu phải khách quan, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực; đảm bảo tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo đúng quy định.

Song song với đó là tăng cường công tác kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng tiêu cực. Xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ, không đạt chất lượng công trình.

PCT UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh kiểm tra tiến độ thi công Đường tỉnh 830 (giai đoạn 2)

Trong công tác cán bộ, thay thế kịp thời những công chức, viên chức yếu kém về năng lực, có biểu hiện suy thoái về đạo đức công vụ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 của ngành và địa phương mình.

Có thể nói việc UBND tỉnh Long An liên tục có những chỉ đạo “nóng” về giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 cho thấy địa phương đã triển khai quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *