Sáng 18/03, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 53 của Bộ Chính trị về Đề án “An ninh lương thực đến năm 2020”.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tiền Giang có đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Lê Văn Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh…

Các đại biểu tham dự hội nghị ở điểm cầu Tiền Giang.

Sau 10 năm, Đề án đạt được nhiều kết quả tích cực khi đạt và vượt cả 12 chỉ tiêu đề ra, trong đó đáng chú ý là diện tích đất lúa cả nước năm 2018 đạt trên 4,159 triệu ha (vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết là 3,76 triệu ha); sản lượng lúa năm 2019 đạt 43,4 triệu tấn (vượt mục tiêu đề ra 41 – 43 triệu tấn); xuất khẩu gạo năm 2019 đạt 6,34 triệu tấn (vượt mục tiêu đề ra 4 triệu tấn).

Trong 10 năm qua, ngành Nông nghiệp phát triển trên cơ sở phát huy các lợi thế nhiệt đới, nguồn nước của từng vùng, miền; sản xuất hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và bền vững, năng suất và chất lượng ngày càng cao (năng suất lúa đạt 5,6 tấn/ha, cao nhất khu vực Đông Nam Á); vận hành theo cơ chế thị trường, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia, giảm nghèo bền vững… Theo đó, trong giai đoạn 2009 – 2019, tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp đạt 2,61%/năm.

Giá trị và sản lượng nhiều nông sản đều tăng mạnh. Giai đoạn 2009 – 2019, lương thực bình quân đầu người tăng từ 497 kg/năm lên trên 525 kg/năm; sản lượng rau quả tăng trưởng nhanh, đạt 80,5%, từ 9,75 triệu tấn lên 17,6 triệu tấn; sản lượng trái cây tăng từ 6 triệu tấn lên 12,6 triệu tấn.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *