(TBMK) – Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) có 2 xã đạt chuẩn NTM; diện mạo nông thôn trên địa bàn ngày càng khởi sắc, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên…

Xác định xây dựng NTM là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, UBND huyện Mường Tè đã thành lập và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện đến xã, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện; tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM; đào tạo, tập huấn cho thành viên Ban Chỉ đạo, thành lập đoàn đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung khai thác thế mạnh của địa phương; thường xuyên kiểm tra quá trình thực hiện NTM ở các địa phương; đánh giá, kiểm điểm xây dựng NTM hàng năm.

Là huyện có xuất phát điểm thấp, địa hình chia cắt, trình độ sản xuất lạc hậu, trình độ dân trí không đồng đều… nên quá trình xây dựng NTM Mường Tè gặp rất nhiều khó khăn. Theo đó, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện tăng cường chỉ đạo Ban chỉ đạo các xã thực hiện phương châm “2 bám, 4 cùng” (bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và cùng nói tiếng đồng bào) để tuyên truyền sâu, rộng mục đích, ý nghĩa, vận động bà con góp sức để quá trình xây dựng NTM đạt kết quả theo kế hoạch. Với nhiều hình thức dân vận khéo: trực tiếp; hình ảnh, thông tin các xã NTM trên cả nước; cán bộ, đảng viên tiên phong thực hiện trước; công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách hỗ trợ sản xuất, thi công các công trình cần nguồn lực xã hội hóa; phát động các phong trào: “Nhân dân các dân tộc huyện Mường Tè chung sức xây dựng NTM”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”… nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Trung tâm xã Thu Lũm (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu)

Theo thống kê, đến nay, người dân trên địa bàn huyện đã hiến 16.705m2 đất, góp 158.373 ngày công, ủng hộ hơn 333 triệu đồng tiền mặt; các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp 280 triệu đồng và 200 tấn xi măng làm đường giao thông nôn thông, nội đồng, nhà văn hóa. Với sự đóng góp đó, 490,4 km đường liên xã được cứng hóa, 195,6 km đường nội, ngõ bản, 13,7 km đường nội đồng được bê tông giúp việc đi lại, giao thương, sản xuất của người dân thuận lợi hơn. Toàn huyện có 128 công trình thủy lợi được đầu tư, nâng cấp, kiên cố hóa, đảm bảo tưới tiêu cho 89% diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Huyện cũng đã lồng ghép triển khai hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ giảm nghèo của Chính phủ như 30a, 135; tích cực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa các loại giống lúa có chất lượng vào sản xuất như: PC6, DS1, thiên ưu 8,… diện tích đất sản xuất không ngừng mở rộng, thâm canh tăng vụ với sản lượng lương thực đạt 17.500 tấn/năm. Nhiều loại cây công nghiệp, dược liệu như: mắc ca, quế, sa nhân tím, dong riềng, sả, nghệ, thảo quả, cỏ thơm được các địa phương đưa vào trồng với diện tích gần 5.000ha, bước đầu mang lại thu nhập cao cho người dân và góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ rừng.

Bên cạnh đó, người dân các xã còn tham gia làm công nhân trồng cây cao su với diện tích trồng 418,1 ha. Các xã hình thành mô hình trang trại chăn nuôi vừa và nhỏ với quy mô đàn lợn trên 6.000 con, chăn nuôi gia súc từ 50 – 150 con. Tận dụng quỹ đất vườn, ruộng thuận nguồn nước và diện tích mặt nước lòng hồ Thủy điện Lai Châu, bà con đào 52,1ha ao cá, nuôi 80 lồng cá với sản lượng đánh bắt và nuôi trồng trên 180 tấn. Chú trọng trồng, bảo vệ rừng nên nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng được hưởng trong năm 2019 toàn huyện đạt gần 230 tỷ đồng. Đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95,74%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 43%, thu nhập bình quân đạt 23 triệu đồng/người/năm…

Đến nay, huyện Mường Tè đã có 2 xã đạt chuẩn NTM, 1 xã đang chờ quyết định công nhận của UBND tỉnh, 2 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, 5 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí và 3 xã dưới 10 tiêu chí NTM. Huyện cũng đang phấn đấu đến hết năm 2020, sẽ có thêm xã Kan Hồ và Vàng San đạt chuẩn NTM.

1 BÌNH LUẬN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *