TBMK – Chiều 10/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia đã ký Quyết định công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới năm 2017”.


Sau 8 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Hào đã huy động trên 3.000 tỷ đồng cho chương trình này, trong đó vốn từ tín dụng, đóng góp của doanh nghiệp và người dân chiếm tới hơn 80%.

thời báo mêkong

Năm 2017, huyện Mỹ Hào đã hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới; 100% số xã trên địa bàn huyện hoàn thành 19/19 tiêu chí. Các tiêu chí nổi bật như: hệ thống giao thông bảo đảm kết nối tới tận các thôn; hệ thống điện liên xã đồng bộ, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật; hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn đạt tiêu chuẩn quốc gia…

Mỹ Hào là huyện thứ 54 của cả nước được công nhận là huyện nông mới và là huyện đầu tiên của tỉnh Hưng Yên đạt huyện nông thôn mới.
                                                                                                         Bảo Lâm