(MK-ASEAN) – UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Công văn yêu cầu các cấp, ngành triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020 – 2021.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BHXH tỉnh chủ động, kịp thời phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chính sách BHYT và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với HSSV. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh BHYT đối với HSSV. Chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện trong việc tổ chức thực hiện BHYT HSSV năm học 2020 – 2021 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo 100% học sinh được chăm sóc sức khỏe và tham gia BHYT.

Học sinh THPT Nghèn, huyện Can Lộc. Ảnh tư liệu

Đồng thời, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác BHYT học sinh thống nhất trong toàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/06/2016; tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật BHYT, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2020 đến toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh ở tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ sở giáo dục, đơn vị trực thuộc, đưa nội dung công tác BHYT học sinh và công tác y tế trường học là một trong những căn cứ xếp loại thi đua hàng năm của đơn vị.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế không ngừng nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người tham BHYT nói chung và HSSV nói riêng; thường xuyên quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch và các bệnh học đường đảm bảo đủ điều kiện thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV theo quy định, phối hợp cơ quan BHXH tổ chức kiểm tra, hướng dẫn sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở giáo dục đạt hiệu quả, thực hiện đầy đủ quyền lợi cho học HSSV.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc rà soát, xác nhận hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tại các huyện, thành phố, thị xã đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo điều kiện cho các em HSSV thuộc đối tượng hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình được hưởng mức hỗ trợ tiền đóng BHYT từ ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; chỉ đạo các trường học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Sở thực hiện tốt công tác BHYT cho HSSV.

Trường Đại học Hà Tĩnh và các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách BHYT, về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, nhất là trách nhiệm của HSSV trong việc tham gia BHYT đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy; chủ động phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức thực hiện công tác BHYT năm học 2020 – 2021 cho HSSV theo quy định; tổ chức thực hiện công tác y tế trường học đúng quy định.

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tuyên truyền về chính sách BHYT và trách nhiệm tham gia BHYT cho các đoàn viên, HSSV trong toàn tỉnh; chỉ đạo các cấp đoàn cơ sở, các tổ chức đoàn trong các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT để đoàn viên, HSSV viên tích cực tham gia.

Về phía UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các đơn vị chủ động, kịp thời chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị có liên quan triển khai BHYT HSSV phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và cơ sở giáo dục thuộc địa bàn quản lý; chỉ đạo chính quyền địa phương cấp xã đưa việc triển khai thực hiện BHYT học sinh tại các trường học trên địa bàn gắn với thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và đảm bảo đạt tiêu chí về y tế trong xây dựng nông thôn mới ở cơ sở; Chỉ đạo các phòng, ban chức năng và UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thực hiện tốt công tuyên truyền Luật BHYT trong cán bộ, Nhân dân bằng các hình thức phù hợp để mọi người dân biết và tích cực tham gia, nhất là những địa phương có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT của năm học 2019 – 2020 còn thấp như Hương Khê, Hương Sơn, Thị xã Kỳ Anh, Kỳ Anh… Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chỉ đạo các tổ chức cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT và các quy định hiện hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *