(TBMK) – Ngân hàng TMCP Bắc Á thành lập năm 1994 với Hội Sở chính đặt tại Nghệ An. Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển, BAC A BANK đã trở thành một trong những ngân hàng TMCP kinh doanh lành mạnh, hiệu quả; là địa chỉ tin cậy của khách hàng.

Ngân hàng Bắc Á tư vấn và phục vụ cho một thế hệ các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra giá trị cốt lõi, mang lại giá trị đích thực cho cộng đồng và thân thiện với môi trường.

Khẳng định tầm nhìn của mình, Ngân hàng Bắc Á kiên trì phấn đấu để luôn là một Ngân hàng giữ tâm sáng như sao, tạo ra một thế hệ khách hàng phát triển bền vững, đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và an sinh xã hội như nông lâm ngư nghiệp, dược liệu sạch, y tế và giáo dục…

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Ngân hàng TMCP Bắc Á tiếp tục khẳng định sứ mệnh và tầm nhìn của mình với cộng đồng doanh nghiệp

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 (tháng 4/2019) – Ngân hàng TMCP Bắc Á đã thông qua định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2019. Theo đó, BAC A BANK đặt kế hoạch tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2018 với dự kiến: tổng tài sản tăng 12,6%; vốn điều lệ tăng 19,1%; tiền gửi khách hàng tăng 15%; dư nợ cho vay tăng 15%; thu từ dịch vụ tăng 42,2%; lợi nhuận trước thuế tăng 9,5%, số điểm giao dịch tăng thêm 11 điểm.

Cũng tại sự kiện, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ lên 6.550 tỷ đồng, thông qua việc phát hành thêm cổ phần phổ thông qua các hình thức: Thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và Phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Việc tăng vốn này nhằm đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn, nâng cao khả năng quản trị rủi ro trong hoạt động, nâng cao năng lực tài chính để đầu tư cũng như khả năng mở rộng và phát triển mạng lưới, đồng thời bổ sung thêm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Bà Thái Hương – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc BAC A BANK cho biết, trong năm 2019, BAC A BANK xây dựng kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu phù hợp với định hướng quản trị, điều hành của Ngân hàng trên nền tảng phát triển ổn định và bền vững – mang lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông khi sở hữu cổ phiếu BAB. Các dự án do BAC A BANK tư vấn đầu tư sẽ hoạt động có lãi trong những năm tới, hứa hẹn nguồn thu phí dịch vụ đột phá trong giai đoạn 2019 – 2020. Với tư duy khác biệt của BAC A BANK: đồng hành cùng các dự án nông nghiệp công nghệ cao, y tế, giáo dục và an sinh xã hội, hoạt động kinh doanh của BAC A BANK còn góp phần tạo cú hích cho nền sản xuất nước nhà và cải thiện chất lượng cuộc sống.