TBMK – Năm học 2018 – 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Bên cạnh đó, ngành GDĐT Thành phố còn thực hiện cụ thể các Đề án về đổi mới GDĐT Thành phố giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025; triển khai tốt nhiệm vụ năm học 2018 – 2019… nhằm đưa sự nghiệp giáo dục thành phố giữ vị trí dẫn đầu toàn Ngành GDĐT tỉnh Thanh Hóa.


Thành phố Thanh Hóa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thanh Hóa vào năm 2014, thành phố có diện tích tự nhiên 146,77km2 với 20 phường và 17 xã, dân số 406 nghìn người. Hiện hệ thống trường mầm non, tiểu học và THCS của thành phố Thanh Hóa gồm 139 trường, trong đó có 120 trường công lập và 19 trường ngoài công lập.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng bộ, Chính quyền các cấp, ngành GDĐT thành phố Thanh Hóa đã gặt hái được nhiều thành tựu về mọi mặt, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương, đất nước.

Hiện nay, cơ sở vật chất hệ thống các trường từ mần non đến THCS trên địa bàn thành phố đang từng bước được cải tạo, nâng cấp theo hướng chuẩn quốc gia, nhiều trường có cơ sở vật chất khang trang, môi trường xanh – sạch – đẹp; trang thiết bị dạy và học được bổ sung tăng cường tạo điều kiện thuận lợi cho dạy và học. Chất lượng và hiệu quả giáo dục của thành phố đang dần được nâng lên; tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của học sinh có sự chuyển biến tích cực.

Ngành GDĐT thành phố luôn đặt mục tiêu chất lượng giáo dục lên hàng đầu, từ đó, ngành đã triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác quản lý giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành tương đối ổn định, trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn cao, chất lượng cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới giáo dục hiện nay.

Trong đó, việc quán triệt trong đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về các chủ trương của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo để mỗi giáo viên và cán bộ quản lý có nhận thức đúng, hành động thiết thực triển khai các hoạt động đổi mới giáo dục. Tổ chức chương trình bồi dưỡng thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên, tham mưu kế hoạch điều chuyển giáo viên hợp lý để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên cục bộ tại các nhà trường và điều hòa chất lượng giữa các trường nội, ngoại thành…

Bên cạnh đó, tích cực chỉ đạo, triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua thông qua việc tổ chức các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm; tổ chức phong trào thi đua đối với từng cấp học, bậc học nhân các ngày kỷ niệm trong năm học. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục đạt hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh. Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh đồng tình hưởng ứng, tham gia một cách tích cực và đã đạt được kết quả khá toàn diện.

Trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, ngành GDĐT thành phố Thanh Hóa vẫn còn nhiều hạn chế cần sớm khắc phục, đó là: Mật độ dân số phân bố không đồng đều, một số trường nội thành quá tài, một số trường ngoại thành có ít học sinh, dẫn đến một số trường có quy mô nhỏ; một số trường thiếu phòng học bộ môn, có trường mần non không có cơ sở vật chất phải chia thành nhiều điểm lẻ và học nhờ cơ sở khác; đội ngũ giáo viên còn thừa, thiếu cục bộ…

Chính vì vậy, năm học này, ngành GDĐT thành phố xác định, tiếp tục đổi mới công tác quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục; tham mưu cho UBND thành phố xây dựng Đề án “sắp xếp mạng lưới các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thanh Hóa giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025”; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt, triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Chính phủ, của ngành giáo dục thực hiện Nghi quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ là tiền đề để ngành GDĐT thành phố Thanh Hóa tạo cho mình một tâm thế mới, sẵn sàng, vững tin bước vào năm học 2018 – 2019 với nhiều đột phá mới, gặt hái nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”, xứng đáng với sự mong mỏi của Đảng bộ và nhân dân thành phố.

Tạ Hồng Lựu (Thành ủy viên, Trưởng Phòng GDĐT Tp.Thanh Hóa)