(TBMK) - Trước thềm Xuân mới Canh Tý 2020 - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã thông báo nhiều tin vui tại Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của ngành Xây dựng: Năm 2019 - Ngành Xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng 9,2% giá trị xây dựng toàn ngành, so với cùng kỳ năm 2018; tỷ lệ đô thị hoá cả nước đạt 39,2% (tăng 0,8% so với năm 2018)…; Công tác xây dựng thể chế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước chuyên ngành có nhiều kết quả quan trọng… Góp phần không nhỏ cùng cả nước hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra…

 

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Những chuyển biến tích cực và thành tích rất đáng ghi nhận này của Nghành Xây dựng là sự nỗ lực bền bỉ, vượt bậc và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm của người lao động toàn ngành.

Năm 2019, Bộ Xây dựng đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bao gồm: Tiếp tục tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế và các công cụ quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các Đề án: Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng…; Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đặc biệt là các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng… Đồng thời, Bộ Xây dựng triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt; Chỉ thị số 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; Theo dõi sát diễn biến tình hình, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Xây dựng; tổ chức tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm, giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch 05 năm 2016 – 2020 của Ngành; Xây dựng các Báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021 – 2030 và Văn kiện Đại hội XIII…Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 88% (tăng 2% so với 2018) Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 86 – 86,5% (tương đương 2018). Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 20% (giảm 1,5% so với 2018); Tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 50 triệu m2 sàn, trong đó nhà ở xã hội có 4.110 căn với tổng diện tích 205.000m2 sàn; tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 98 triệu tấn, đạt kế hoạch (tăng 3 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2018);…

Năm 2020 – Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; công tác quản lý quy hoạch kiến trúc; công tác phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý phát triển nhà ở và thị trường bất động sản; quản lý, phát triển vật liệu xây dựng; thực hiện kế hoạch tái cơ cấu, cổ phần hoá các doanh nghiệp và đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Trong đó, tập trung hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020: Giá trị sản xuất xây dựng toàn Ngành (theo giá hiện hành) tăng khoảng 9 – 10% so với năm 2019; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 90… Năm 2020, ngành Xây dựng tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ, chất lượng, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách về quản lý đầu tư, đấu thầu, các mô hình đầu tư, đặc biệt là hình thức hợp tác công tư (PPP) làm cơ sở để triển khai các công trình đầu tư xây dựng trong thời gian tới. Đồng thời, rà soát, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục, điều kiện đầu tư kinh doanh trong hoạt động xây dựng; giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, quản lý dự án, cấp chứng chỉ năng lực, cấp phép xây dựng; Tiếp tục đôn đốc, triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đồng thời, triển khai có hiệu quả các Chương trình, chính sách về nhà ở; phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn, cơ chế chính sách các chương trình hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách. Đặc biệt, tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế theo lộ trình cam kết của Chính phủ và của Ngành; mở rộng và thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương và đa phương; tiếp tục hỗ trợ các đơn vị thuộc ngành mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu, thương mại, đầu tư nước ngoài tại Việ Nam, tại nước bạn hoặc nước thứ ba; Tích cực vận động tài trợ ODA và vốn vay ưu đãi cho các dự án, chương trình thuộc các lĩnh vực ưu tiên của Bộ và của nhà tài trợ.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà: Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành TW và các địa phương, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể CBCNVC, người lao động và các doanh nghiệp (DN) trong toàn Ngành – Ngành Xây dựng đã vượt khó thành công, đạt được nhiều kết quả quan trọng: Vượt 7/8 chỉ tiêu chủ yếu trong đó có nhiệm vụ quan trọng là duy trì tốc độ tăng trưởng, hoàn thành chỉ tiêu được Chính phủ giao; cơ bản hoàn thành các chương trình mục tiêu quốc gia về nhà ở; sản xuất vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước; môi trường đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng được cải thiện… Và điểm nổi trội nhất của ngành thời gian qua, là đã hoàn thiện thể chế. Đây luôn được xem là nhiệm vụ then chốt, cấp bách và dài hạn. Điều này thể hiện qua khối lượng văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo đúng thẩm quyền rất lớn, phục vụ sát nhu cầu của thực tiễn… Theo Bộ trưởng Phạm Hồng Hà: Những thay đổi sẽ theo hướng cơ quan Nhà nước chỉ quản lý những gì thuộc thẩm quyền quản lý, trả lại doanh nghiệp những phần việc của doanh nghiệp…

Việc tích hợp khâu cấp phép và thiết kế cũng sẽ giúp giảm thiểu thủ tục, thời gian, quy trình thực hiện. Thời gian giảm trung bình khoảng từ 20 đến 30 ngày. Đây là tín hiệu tốt để tiến tới nghiên cứu cơ quan quản lý Nhà nước chỉ cấp phép hoặc chỉ làm thẩm định nhằm minh bạch hoạt động xây dựng. Như vậy, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện thông qua việc phân cấp, phân quyền. Đồng thời – Ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập và tiếp thu ý kiến đóng góp từ các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội nghề nghiệp… để hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ trong năm 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *