(TBMK) - Tính đến hết năm 2018 người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An (phần lớn là nông dân) đã hiến trên 5.960.682 m2 đất, đóng góp gần 5 triệu ngày công; hơn 5.573 tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng NTM; Phong trào xây dựng vườn chuẩn NTM do Hội Nông dân tỉnh phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo hội viên.

Ông Nguyễn Quang Tùng – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết: “Xác định nông dân có vị trí quan trọng, nòng cốt trong phong trào xây dựng NTM, vừa là chủ thể vừa là đối tượng hưởng lợi từ chương trình, những năm qua, các cấp hội nông dân trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, phong trào nhằm tuyên truyền, vận động, tổ chức cho hội viên nông dân tham gia có hiệu quả vào quá trình xây dựng NTM và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, nổi bật nhất là phong trào hiến đất làm đường; thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; xây dựng kinh tế tập thể… Trong giai đoạn hiện nay, trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hội nông dân tiếp tục thể hiện vai trò nòng cốt bằng các phong trào như: Xây dựng vườn chuẩn NTM; đẩy mạnh xây dựng tổ hợp tác liên kết sản xuất, kinh doanh; Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn” giai đoạn 2019 – 2023”.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Nghệ An đã xây dựng được 286 vườn chuẩn NTM theo tiêu chí của UBND tỉnh ban hành. Năm 2019 có 273.356 hộ hội viên đăng ký trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu trở thành hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; triển khai xây dựng 259 mô hình kinh tế trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, chế biến; trực tiếp vận động, hướng dẫn thành lập 121 tổ hội nghề nghiệp; 313 tổ hợp tác sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; mở được 49 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 2800 cán bộ Hội; kết nạp được 7.200 hội viên.

Bà Đặng Thúy Hà – Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn chia sẻ: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM, hội viên nông dân đã có đóng góp tích cực. Trong đó, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào tạo hiệu ứng rộng rãi, góp phần tích cực cho các địa phương hoàn thành nhiều tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới như: Tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng… Không chỉ trên mặt trận kinh tế, hội viên nông dân còn triển khai nhiều chương trình văn hóa, xã hội có ý nghĩa.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua của Hội, những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh từng bước khẳng định vai trò của mình trong phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện nhiều hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào nông dân tham gia đảm nhận duy tu, sửa chữa đường giao thông nông thôn; phong trào nông dân tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn; phát động phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng các hốrácthugomxửlýrácthảihữucơtạicáchộ gia đình, trồng cây xanh đô thị nông thôn, xây dựng tuyến đường xanh – sạch – đẹp – văn minh bảo vệ cảnh quan môi trường sinh thái; thực hiện tốt phong trào “Sạch làng, tốt ruộng”; bảo vệ môi trường trong sản xuất, thu gom rác thải trong sinh hoạt ở nông thôn; “Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng…

Qua các hoạt động trên, các cấp Hội Nông dân đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, từ đó nâng cao được ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, hội viên trong tham gia xây dựng NTM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *