(TBMK) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản số 2429/BTNMT-TCMT ngày 28 tháng 5 năm 2019 và Quyết định số 867/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 04 năm 2019 về việc kiểm tra rà soát, đánh giá công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Để thực hiện các chỉ đạo trên, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản trên.

Vấn đề xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Nghệ An đang còn tồn tại rất nhiều bất cập (trong ảnh là bãi rác Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng)

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan chuẩn bị các nội dung làm việc về công tác quản lý Nhà nước về chất thải rắn; Tình hình thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn; Tình hình phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý chất thải rắn, những tồn tại, nguyên nhân, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về chất thải trong thời gian tới.

Sở Tài nguyên và Môi trường cử lãnh đạo và cán bộ công chức tham gia đoàn kiểm tra đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Tổ chức điều tra đánh giá đối với các bãi chôn lấp, các cơ sở xử lý còn lại và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp nội dung kiểm tra đánh giá và điều tra đánh giá đối với các cơ sở xử lý như: Sự phù hợp với quy hoạch của địa điểm cơ sở xử lý; Công suất thiết kế so với lượng chất thải tiếp nhận thực tế; Việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các hồ sơ môi trường được cơ quan quản lý Nhà nước phê duyệt; Các phương pháp, công nghệ, công suất xử lý đang áp dụng…

Được biết, tại Quyết định số 1330/QĐ-BTNMT ngày 29/5/2019 về việc kiểm tra đánh giá công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có Nghệ An của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tỉnh Nghệ An có 08 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt dự kiến đoàn sẽ đi kiểm tra thực tế và điều tra đánh giá (không lấy mẫu phân tích), bao gồm: Khu xử lý chất thải rắn tại xã Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa; Bãi chôn lấp chất thải rắn tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu; Bãi chôn lấp chất thải rắn tại huyện Con Cuông; Bãi chôn lấp chất thải rắn Thung Vây ở xã Hồng Sơn, huyện Đô Lương; Bãi chôn lấp chất thải rắn huyện Anh Sơn ở thị trấn Anh Sơn; Trạm xử lý rác thải của công ty Cổ phần Tập đoàn công nghệ T-Tech Việt Nam tại xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn; Bãi chôn lấp chất thải tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương; Bãi chôn lấp chất thải ở bản Nọong Dẻ, xã Nặm Cắn, huyện Kỳ Sơn.