(TBMK) - Tăng cường đoàn kết, thi đua giảm nghèo nhanh và bền vững; tích cực tham gia thực hiện phong trào, các cuộc vận động; xây dựng hội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI của Hội CCB tỉnh Nghệ An.

5 năm qua (2014 – 2019), phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội CCB tỉnh Nghệ An đã được triển khai thực hiện và đạt kết quả toàn diện trên các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội lần thứ V đã đề ra; góp phần tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả và xây dựng hội trong sạch vững mạnh.

Đến nay toàn hội đã xây dựng được 6.971 điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực hoạt động… Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống” được các cấp hội CCB triển khai thiết thực, hiệu quả. Toàn Tỉnh hội đã đóng góp xây dựng quỹ nội bộ với số tiền 89 tỷ 564 triệu đồng cho 11.263 gia đình hội viên vay phát triển kinh tế; góp phần giải quyết việc làm cho hơn 45.000 lao động là con em CCB.

Hội CCB tỉnh Nghệ An vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ tại Đại hội thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VI và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh (06/12/1989- 06/12/2019)

Hội CCB toàn tỉnh hiện có 553 doanh nghiệp, 114 hợp tác xã, 83 tổ hợp tác và 1.415 trang trại, 5.173 gia trại thu hút 29.731 lao động trên địa bàn. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã trở thành các hoạt động thường xuyên; các cấp hội đã xóa được 2.326 nhà ở dột nát, tạm bợ cho hội viên nghèo; có 160 xã, phường, 11 huyện, thành, thị cơ bản hết nghèo. Mỗi năm, toàn Tỉnh hội ủng hộ, đóng góp gần 10 tỷ đồng các loại quỹ…

Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu, chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới” phát triển sâu rộng. Tính đến tháng 6/2019, toàn Tỉnh hội có 21.803 gia đình hội viên hiến 856.977m2 đất, tham gia 366.102 ngày công; đóng góp 93 tỷ 500 triệu đồng để xây dựng các công trình NTM.

Cùng với các phong trào thi đua, công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh luôn được các cấp hội chú trọng xây dựng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Qua phân loại hàng năm, tổ chức hội cơ sở có từ 95 – 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc; cấp huyện, thành, thị có 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ; số cán bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 60 – 65%…

Phát huy kết quả đạt được, giai đoạn 2019 – 2024, Hội CCB tỉnh tăng cường đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; thi đua giảm nghèo nhanh và bền vững; tích cực tham gia thực hiện các phong trào, xây dựng hội thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, xây dựng Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào thi đua CCB gương mẫu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Hội CCB tỉnh NGhệ An trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tích cực tham gia phát triển KT- XH, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương. Phát huy bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên Hội CCB tỉnh phải thể hiện tinh thần cách mạng, kỷ luật, trung thực, chống tiêu cực, tham nhũng, chống bệnh thành tích, càng khó khăn càng phải đổi mới, sáng tạo. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyển vững mạnh. Tuyên truyền, giúp đỡ hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hội CCB các cấp cần phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác kết nạp hội viên nhằm mở rộng lực lượng, nâng cao sức mạnh của tổ chức hội.

Dịp này, Hội CCB tỉnh vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Trung ương Hội CCB Việt Nam; 1 tập thể và 1 cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Bằng khen. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014 – 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *