(TBMK) - Cùng với nhiều trường trong cả nước, ngày 5/9, hơn 860.000 giáo viên, học sinh tỉnh Nghệ An bước vào năm học mới 2019 - 2020. Vì mưa lớn nên có 135 trường phải lùi ngày khai giảng, rất nhiều trường khai giảng trong nhà đa chức năng.

Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi mưa lớn liên tục diễn ra ở nhiều địa phương. Nhưng không khí chuẩn bị cho ngày hội trường vẫn được các địa phương, các trường học đặc biệt quan tâm với mục đích tạo cho học sinh tâm thế vui tươi, hào hứng. Năm học này, ngành giáo dục Nghệ An đã xác định 3 mục tiêu quan trọng, trong đó đáng chú ý là “cam kết chất lượng của từng cấp học, bậc học và cơ sở giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học”. Đây cũng là một nhiệm vụ không dễ dàng khi nhìn trên toàn diện, ngành giáo dục tỉnh nhà đang còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, dù đã bước vào năm học mới nhưng nhìn chung trên toàn tỉnh, hàng nghìn học sinh vẫn đang phải học trong phòng học tạm bợ, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, thiếu thốn về trang thiết bị phục vụ dạy và học.

Do thời tiết mưa gió nên nhiều trường học ở Nghệ An khai giảng trong nhà đa chức năng

Thống kê đến thời điểm này, toàn tỉnh đang thiếu gần 3.000 giáo viên ở bậc mầm non và hơn 1.900 giáo viên ở bậc tiểu học. Đây cũng là thách thức không nhỏ của ngành trong việc tổ chức dạy học 2 buổi/ ngày ở bậc tiểu học hay đảm bảo an toàn cho học sinh ở bậc mầm non. Về chất lượng giáo dục, dù chất lượng mũi nhọn đã được khẳng định, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều khoảng cách ở các vùng, miền, đặc biệt là chất lượng giáo dục ở những trường học thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Với những khó khăn này, trong năm học 2019 – 2020, ngành giáo dục Nghệ An cũng đã đề ra nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức, dạy học, đánh giá; xây dựng chương trình, nội dung dạy học hiện đại, hội nhập, hướng đến mục tiêu công dân toàn cầu.

Song song với việc dạy chữ, ngành cũng xác định rõ việc “dạy người” thông qua việc rèn luyện, giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, tổ chức nhiều các hoạt động về kỹ năng sống. Từ năm học này, mô hình “Trường học hạnh phúc” cũng sẽ được triển khai thí điểm, trong đó lấy tiêu chí trường học không có hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực học đường làm tiêu chí chính. Toàn ngành cũng phát động triển khai kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và ban hành quy tắc ứng xử trong các nhà trường. Qua đó nhằm góp phần tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động về đạo đức, năng lực ứng xử sư phạm của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, hướng tới sự chuẩn mực, không vi phạm các quy định, quy chế của ngành, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *