(TBMK) - Bằng nhiều cách làm sáng tạo, xã Diễn An (huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tiềm năng nội lực và sự đóng góp của nhân dân cho xây dựng Nông thôn Mới (XD NTM). Với mục tiêu phấn đấu về đích NTM vào cuối năm 2019.

Diễn An là một xã thuần nông, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Khi bắt tay vào XD NTM, xã chỉ đạt 4/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa hoàn thành đều là những tiêu chí khó, cần nguồn vốn lớn. Nắm rõ những khó khăn của địa phương, lãnh đạo xã xác định XD NTM là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng với sự tham gia của toàn dân

Do vậy, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai đến nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, hiệu quả như: UBND xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, về công tác XD NTM; tuyên truyền Đề án quy hoạch XD NTM cũng như mục tiêu, kết quả từng tiêu chí NTM trên địa bàn xã để người dân nắm bắt, góp ý và tổ chức thực hiện.

Tiến hành tuyên truyền trực quan bằng cách lắp đặt các khẩu hiệu, panô, áp phích, băng rôn trên các trục đường chính, khu trung tâm xã, tạo hiệu ứng trực quan, sinh động. Tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản hướng dẫn thực hiện XD NTM, tuyên truyền về công tác XD NTM đến toàn thể cán bộ, Đảng viên thông qua nhiều buổi họp, sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ. Đồng thời phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức XD NTM” đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các đoàn thể của xã để cùng thực hiện.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”, công tác tuyên truyền đã làm thay đổi rõ nét, chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân về XD NTM. Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo XD NTM xã đã chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch, lộ trình đối với từng tiêu chí, phù hợp với thực tế ở địa phương.

Nhờ đó, Chương trình XD NTM trên địa bàn xã đã nhận được sự tin tưởng, ủng hộ tích cực của nhân dân. Sau 3 năm triển khai thực hiện, Diễn An đã huy động xây dựng mới gần 12km đường giao thông. Bảo trì, bão dưỡng, kè lề 3,65km trục đường vào trung tâm xã. Xây dựng mới hơn 1,5km và duy tu sử chữa 520km kênh mương. Cải tạo, sửa chữa hệ thống cấp điện, nước sinh hoạt. Xây dựng mới 5 NVH xóm và 1 NVH xã. Duy tu sửa chữa 3 NVH xóm. Xây dựng 1 bãi rác thải rắn cho cả xã… Hiện tại UBND xã đại diện cho nhân dân thực hiện hợp đồng giao khoán với Công ty TNHH Môi trường cây xanh Diễn Châu thực hiện việc vận chuyển xử lý rác thải 4 lần/tháng.

Mô hình dưa chuột Nhật xuất khẩu đạt 2,5 tấn/sào được trồng ở xã Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An

Cùng với đó, công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân được cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhân dân tích tụ ruộng đất chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, áp dụng đồng bộ công nghệ mới vào sản xuất, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nông nghiệp. Nhờ đó người dân trong xã đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển sản xuất tiến bộ. Chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản tiếp tục phát triển. Các ngành nghề mộc, nề, cơ khí, xưởng may… được duy trì. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2018 đạt 33.130.000 đồng/người.

Với sự nỗ lực và những bước đi phù hợp, đến nay Diễn An đã hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM. Diện mạo nông thôn khởi sắc, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp đồng bộ, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá hộ giàu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Hoàng Công Trường – Chủ tịch UBND xã Diễn An, cho biết: Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng địa phương đang nỗ lực khắc phục, dồn lực cho XD NTM, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Ngoài ra, Diễn An tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, của huyện theo các cơ chế, chính sách cho xã XD NTM, đồng thời tăng cường nguồn thu ngân sách xã, chủ động xây dựng phương án tạo nguồn kinh phí từ quỹ đất trên địa bàn xã để đầu tư xây dựng hạ tầng, hoàn thiện các tiêu chí còn lại và củng cố các tiêu chí đã đạt, phấn đấu về đích NTM cuối năm 2019 này.