(TBMK) - Theo Sở Công Thương Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 564 triệu USD, tăng 11,24% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 397 triệu USD, ước đạt 51% kế hoạch, tăng 14%. Một số hàng hóa có kim ngạch tăng trưởng cao như: Dệt may (tăng 28,1%); vật liệu xây dựng (tăng 19%); hạt phụ gia nhựa (tăng 124,6%); xơ, sợi dệt các loại (tăng 21,46%), linh kiện điện thoại (tăng 9%)…

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Nghệ An ước đạt 564 triệu USD

Thị trường xuất khẩu của Nghệ An mấy năm trở lại đây đã phát triển từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2016, hiện tăng lên 122 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, thị trường xuất khẩu chủ yếu: Trung Quốc chiếm trên 48,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa toàn tỉnh, Hàn Quốc chiếm 11,9%, Hoa Kỳ chiếm trên 8%, Ấn Độ chiếm trên 3,6%, Nhật Bản chiếm trên 3,4%, Lào chiếm trên 2,8%… Nhiều sản phẩm xuất khẩu đã vào được các thị trường khắt khe, đòi hỏi tiêu chuẩn cao như: Nhật Bản, Mỹ, Đức…

Cũng theo sở Công Thương Nghệ An, dự kiến năm 2019 sẽ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và đến năm 2020 đạt mục tiêu nghị quyết đề ra là 1.200 triệu USD (trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt 1.000 triệu USD/ mục tiêu 900 – 1.000 triệu USD). Kim ngạch xuất khẩu có mức tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc, phụ thuộc vào nguồn hàng ngoại tỉnh, chủng loại hàng hóa, sản phẩm chế biến có giá trị cao ít, chủ yếu là hàng sơ chế. Đặc biệt, kim ngạch một số sản phẩm xuất khẩu truyền thống của tỉnh như lạc nhân, súc sản chế biến… ngày càng giảm.