(TBMK)-Sau hai ngày rưỡi làm việc (Từ ngày 10 đến ngày 12/12/2018) với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Kỳ họp đã xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2018 với nhiều kết quả nổi bật.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cũng ghi nhận và đánh giá cao sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà.


Tại kỳ họp cuối năm 2018, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tích cực thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, bất cập.

Đó là hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn; một số dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu về tiến độ; hạ tầng bị xuống cấp do mưa lũ, thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Đó còn là công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện chế độ chính sách cho người lao động còn bất cập, hạn chế.

Một số vấn đề xã hội bức xúc giải quyết chậm. Tiêu chí nông thôn mới một số nơi chưa bền vững, nguồn lực cho phát triển còn khó khăn. Cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới. Xây dựng Đề án vị trí việc làm gắn với Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả triển khai còn chậm. Vi phạm pháp luật còn xuất hiện một số loại tội phạm đáng lo ngại. Vi phạm về đất đai và xây dựng ở đô thị vẫn xảy ra trong khi giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo liên quan đến lĩnh vực này còn hạn chế,…

Đây là những vấn đề nổi cộm mà nhân dân và cử tri quan tâm, được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, kiến nghị các giải pháp khắc phục để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, phát biểu khai mạc

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Công tác chuẩn bị lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thể hiện sự ghi nhận, đánh giá một cách dân chủ, khách quan, công tâm, trách nhiệm .

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này sẽ là động lực và cũng mở ra cơ hội để những người được lấy phiếu tín nhiệm kiểm điểm, đánh giá lại vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình đối với ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị mình phụ trách cũng như trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền, với cử tri và nhân dân tỉnh nhà để tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Kỳ họp cũng đã tiến hành phiên chất vấn về chính sách dân tộc và chính sách người có công. Ông Trưởng Ban Dân tộc và ông Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan đã thể hiện trách nhiệm trong giải trình và trả lời chất vấn.

Việc chất vấn và trả lời chất vấn đã đề cập tới những vấn đề quan trọng, nổi lên, làm rõ trách nhiệm, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức của các ngành, các cấp và cử tri để đưa ra các giải pháp hữu hiệu trong thời gian tới, nhằm giải quyết tốt hơn chính sách dân tộc, và chính sách người có công trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, xem xét và thông qua 22 Nghị quyết quan trọng về quyết định nhiệm vụ năm 2019,với 4 nhóm nhiệm vụ chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, kiện toàn chính quyền.

Hội đồng nhân dân tỉnh xác định năm 2019, phải là năm tăng tốc chuẩn bị về đích cho việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, do vậy cần nỗ lực phấn đấu duy trì đà tăng trưởng tích cực để quyết tâm hoàn thành cao nhất kế hoạch đề ra.

Hoàng Thông