(MK - ASEAN) - Thông tin từ Sở Tài chính cho biết, tháng 7, Nghệ An ước thu ngân sách Nhà nước ước 1.061 tỷ đồng, đạt 7% dự toán. Trong đó, tháng 7 thu nội địa ước đạt 969,9 tỷ đồng, thu từ hoạt động XNK ước đạt 91,5 tỷ đồng.

Bốc dỡ hàng ở cảng Cửa Lò.

Như vậy, 7 tháng đầu năm 2020, Nghệ An thu ngân sách 8.348,9 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán HĐND tỉnh giao và bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Dự kiến thu ngân sách 7 tháng đầu năm 2020 chưa đạt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao. 

Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế và tiền thuê đất đã ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước trong năm 2020.

Năm 2020, dự toán HĐND tỉnh giao ngành tài chính thu ngân sách Nhà nước 15.216 tỷ đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *