(MK - ASEAN) - Theo như Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An sẽ có phạm vi quy hoạch có diện tích khoảng 250km2, bao gồm: Toàn bộ thành phố Vinh; Toàn bộ thị xã Cửa Lò; Toàn bộ thị trấn Quán Hành và 15 xã (huyện Nghi Lộc); Toàn bộ xã Hưng Tây (huyện Hưng Nguyên); Một phần của thị trấn Hưng Nguyên, các xã Hưng Lợi, Hưng Mỹ nằm phía Bắc của Quốc lộ 1 tránh thành phố Vinh, xã Hưng Đạo ở phía Bắc của Quốc lộ 46 và Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Vinh.

Quy mô dân số của tỉnh Nghệ Anquy hoạch dự báo đến năm 2020 khoảng 667.000 người, dân số đô thị chiếm 78% với tỷ lệ tăng từ 3,0%-3,6% /năm; Đến năm 2030 khoảng 900.000 người, dân số đô thị chiếm 90%, với tỷ lệ tăng 2,8%- 3,3% /năm từ 2020 – 2030; Quy mô lao động dự báo đến năm 2030 đạt khoảng 450.000 người, chiếm tỷ lệ 50% dân số. Trong đó, phân bố trong ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp là 22.000 người, chiếm tỷ lệ 5%; Ngành Công nghiệp và Xây dựng là 180.000 người, chiếm tỷ lệ 40%; ngành dịch vụ là 248.000 người, chiếm tỷ lệ 55%.

Chỉ tiêu về đất đai: Đất dân dụng khoảng 114,319km2, đất ngoài dân dụng khoảng 69,419km2, đất khác khoảng 66,27km2.

Diện mạo đô thị thành phố Vinh đang thay đổi từng ngày

Xác định thành phố Vinh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và đầu mối giao lưu của tỉnh là đầu tàu tăng trưởng và giải quyết các nhiệm vụ trọng yếu về phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ. Tỉnh Nghệ An quyết tâm xây dựng vùng quy hoạch đô thị Vinh phát triển theo mô hình “Đô thị đa cực sinh thái phi tập trung, nhất thể hoá giữa đô thị với nông thôn và tự nhiên” tạo bước chuyển mình mạnh mẽ,thực hiện theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Nghệ An là một tỉnh rộng lớn, có tài nguyên phong phú, có nhân dân cần cù lao động và rất cách mạng. Rất mong đồng bào, đồng chí tỉnh nhà ra sức phấn đấu làm cho Nghệ An mau trở thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”.

Với 21 đô thị hiện hữu (thành phố Vinh – đô thị loại I, là đô thị trung tâm tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ; Thị xã Cửa Lò – đô thị loại III, là đô thị du lịch biển; 2 thị xã là đô thị loại IV, 17 thị trấn huyện lỵ và đô thị loại V) và 435 đơn vị xã nông thôn. Dân số toàn tỉnh khoảng 3 triệu người, lớn thứ 4 cả nước, phân bố tập trung chủ yếu ở đồng bằng ven biển, thưa thớt ở vùng trung du và núi cao; mật độ dân số trung bình khoảng 178 người/km2; có 7 dân tộc sinh sống.

Đô thị biển Cửa Lò, Nghệ An ngày càng văn minh

Công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An được Trung ương quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt và triển khai tương đối đồng bộ và cụ thể trên tất cả các loại hình, từ quy hoạch vùng (vùng liên tỉnh, vùng tỉnh), quy hoạch chung, quy hoạch khu chức năng đặc thù, quy hoạch phân khu đến quy hoạch chi tiết. Đồng thời, để phấn đấu sớm đạt mục tiêu xây dựng nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững, hiệu quả, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân, công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn toàn tỉnh cũng được hoàn thành (435/435 xã).

Từ tháng 01/2015 đến nay, việc lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị: UBND tỉnh đã thống nhất chỉ đạo UBND thành phố Vinh, UBND thị xã Cửa Lò, UBND các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 theo ranh giới hành chính các xã, phường thuộc phạm vi hành chính của các đơn vị.

Đối với quy hoạch chi tiết: Các dự án đầu tư trong phạm vi quy hoạch đã được tổ chức lập thẩm định phê duyệt đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung. UBND tỉnh đã chấp thuận cho một số tổ chức doanh nghiệp tài trợ kinh phí lập 13 đồ án quy hoạch chi tiết phát triển khu đô thị mới để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong đó có 04 quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh phê duyệt…

Ông Nguyễn Trường Giang – Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết: “Sau 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các nội dung của Thủ tướng giao đã được UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan, thành phố Vinh và các huyện lân cận thực hiện nghiêm túc, đúng hướng như: Ban hành quy định quản lý; Tổ chức công bố đồ án; Lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị; Chỉ đạo lập kế hoạch, chương trình cải tạo chỉnh trang đô thị, chương trình phát triển đô thị, kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội – kỹ thuật; Quản lý chặt chẽ các quỹ đất dự kiến để phát triển các công trình, các khu chức năng quan trọng của đô thị; Xây dựng cơ chế về tài chính, đất đai để thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật khung và thực hiện quy hoạch theo tiến độ và trình tự ưu tiên. Hiện tại, Nghệ An đã và đang thực hiện công tác đầu tư phát triển các khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật theo Quyết định số 52 của Thủ tướng Chính phủ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *