(TBMK) – UBND tỉnh Nghệ An vừa mới ban hành Chỉ thị phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi.  Theo đó, đợt ra quân bắt đầu từ ngày 16/10 đến 31/12/2018, tập trung phát triến thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, phòng chống hạn hán xâm nhập mặn.


UBND tỉnh Nghệ An giao các cấp ngành, đoàn thể liên quan, giám đốc các Công ty Thủy lợi tổ chức thực hiện tốt đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi tại địa phương mình; Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hiệu quả kinh tế của tưới, tiêu đối với cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và nuôi trồng thủy sản, kiên cố hóa kênh mương, chuẩn bị cơ sở hạ tầng thủy lợi, xây dựng nông thôn mới, phục vụ tốt sản xuất, dân sinh.

Kiểm tra, khắc phục hư hỏng các công trình đầu mối, các công trình và hệ thống công trình thủy lợi, nước sạch, hệ thống đê sông, đê biển, kè bờ do mưa lũ; Tổ chức làm thủy lợi nội đồng, tu bổ nạo vét hệ thống kênh mương tưới, tiêu, nhất là các trục tiêu úng cho cây màu; Đắp bờ vùng, bờ thửa kết hợp tu bổ giao thông đồng ruộng…

thời báo mêkong
Đoàn viên thanh niên kênh nội đồng xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Theo chỉ thị, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các công ty TNHH Thủy lợi triển khai thực hiện tốt đợt phát động, ứng phó với lũ lụt và chủ động biện pháp tưới, tiêu vụ đông năm 2018 và sản xuất năm 2019; Hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện đợt phát động và thường xuyên kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Kết thúc đợt phát động phải tổ chức đánh giá, đề nghị biểu dương, khen thưởng những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, phê bình, nhắc nhở những đơn vị, cá nhân chưa thực hiện tốt trong đợt phát động này.

Đình Lam