(TBMK) – Mới đây, ông Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã chủ trì cuộc làm việc với các ngành, địa phương về việc giải quyết các thủ tục đầu tư thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông của tỉnh.


Theo báo cáo, Ban quản lý KKT Đông Nam (Nghệ An) đang rà soát các dự án đầu tư vào tỉnh, các thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa cơ bản giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn, không có hồ sơ chậm. Tổng số hồ sơ tiếp nhận là 312, trong đó hồ sơ giải quyết và trả kết quả đúng hạn và trước hạn đạt 97%, trễ hạn 3%.

Về thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, hiện nay, trong KKT Đông Nam có 50 dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, KKT Đông Nam cấp chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng quá trình triển khai bồi thường GPMB, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất không triển khai được do sự chồng chéo giữa quy định Luật Đất đai 2013 và Luật Đầu tư 2014.

Thời gian thực hiện giao đất cho thuê đất theo quy định đối với 1 dự án là 34 ngày nhưng thực tế, để ký được hợp đồng thuê đất mất khoảng 3 tháng.

thời báo mêkong
Bộ phận một cửa Trung tâm hỗ trợ đầu tư tại tỉnh Nghệ An

Trong 11 tháng đầu năm, bộ phận một cửa liên thông đã hướng dẫn và tiếp nhận 1.418 hồ sơ chuyển các cơ quan chủ trì xử lý. Tính đến ngày 15/11/2018, đang còn 106 hồ sơ thuộc lĩnh vực quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư quá thời hạn xử lý chưa có kết quả, trong đó phát sinh mới trong năm 2018 là 80 hồ sơ tồn đọng…

Thực tế cho thấy, các sở, ngành và địa phương có văn bản trả lời chậm hơn rất nhiều so với thời gian quy định, thậm chí hết thời gian quy định mà vẫn không nhận được văn bản trả lời, dẫn đến Ban quản lý KKT Đông Nam chưa có cơ sở để tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư…

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nêu rõ: các địa phương đang còn hiện tượng vận dụng ngược, phiền hà, “đánh võng” để gây khó dễ cho nhà đầu tư. Để cải thiện môi trường, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, cán bộ công chức phải thay đổi tư tưởng trong phục vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương cần làm mạnh cải cách hành chính; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Trong thời gian xây dựng đề án Trung tâm hành chính công, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và các sở, ngành nên tham mưu xây dựng định mức hiệu quả đầu tư, để lựa chọn phương án đầu tư…

Đình Lam