(MK-ASEAN) – Nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền Tháng cao điểm, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An tổ chức tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình cho người lao động (NLĐ) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Phần lớn NLĐ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp là lao động trẻ, đã tham gia BHXH bắt buộc. Quá trình làm việc tại các doanh nghiệp, NLĐ ít tiếp cận với chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Do đó sự hiểu biết về các chính sách này còn hạn chế.

Nhận thức rõ thực trạng này, BHXH tỉnh Nghệ An đã thành lập nhóm tuyên truyền trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm. Mục đích của các buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của lao động trẻ đối với chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; từ đó tuyên truyền, vận động, hướng dẫn NLĐ không vội vàng hưởng BHXH một lần, tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương, cộng nối thời gian tham gia BHXH để hưởng các chế độ an sinh lúc về già.

Song song với đó, tuyên truyền giúp NLĐ tham gia BHYT ngay sau khi hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh BHYT.

Sau khi được tuyên truyền, nhiều NLĐ, đặc biệt là NLĐ đã có quá trình tham gia BHXH bắt buộc nhiều năm đã đề nghị tư vấn cụ thể về mức đóng, phương thức đóng khi tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương. Phần lớn NLĐ quan tâm, xin thêm tờ gấp tuyên truyền để tìm hiểu và nghiên cứu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *