(TBMK) – Mới đây, Thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã tổ chức ra mắt Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông, trên cơ sở hợp nhất 2 cơ quan, đó là Trung tâm văn hóa thông tin thị xã và Đài truyền thanh – truyền hình Cửa Lò.


 Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông Thị xã Cửa Lò có 34 cán bộ, viên chức, lao động, đặt trụ sở chính tại số: 249, đường Mai Thúc Loan, Thị xã Cửa Lò. Đây là đơn vị sự nghiệp cấp huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thị xã Cửa Lò, quản lý nhà nước của Sở Thông tin – Truyền thông, Sở Văn hóa-Thể thao, Sở du lịch và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An.

Nhiệm vụ của Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông Thị xã Cửa Lò được giao thực hiện trên cơ sở các nhiệm vụ trước đây của Trung tâm văn hóa thông tin thị xã và Đài Truyền thanh – Truyền hình Cửa Lò.

thời báo mêkong
Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm VH, TT và Truyền thông Tx.Cửa Lò

Trong đó mảng truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch là những nhiệm vụ trọng tâm. Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông Cửa Lò tiếp tục thực hiện việc sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh địa phương, tiếp sóng các chương trình phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh – truyền hình Tỉnh;  Phối hợp sản xuất các chương trình phát thanh-truyền hình với Đài phát thanh – truyền hình Tỉnh, Quản lý Trang thông tin-điện tử và Đài truyền thanh bãi biển; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, thể dục thể thao, hội thi, hội diễn; Sưu tầm, bảo tồn các loại hình nghệ thuật dân gian; Quản lý, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa…

Tại Lễ công bố, Cửa Lò cũng đã trao quyết định bổ nhiệm bộ máy lãnh đạo của Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông thị xã gồm 4 đồng chí trong đó có 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.

Đình Lam- Hoàng Thông