TBMK – Công ty Nhiệt điện Mông Dương cho biết, tính đến hết ngày 30/6/2018, sản lượng điện sản xuất của toàn Công ty là 2,89 tỷ kWh, bằng 60,8% so với sản lượng cả năm 2017.


Nắm bắt rõ những khó khăn, thách thức do vậy, ngay từ đầu năm 2018, Lãnh đạo Công ty đã đề ra nhiều biện pháp nhằm ổn định tình hình sản xuất của Công ty, đảm bảo đạt được kế hoạch của Tổng Công ty Phát điện 3 giao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia.

thời báo mêkong

Bám sát kế hoạch sản xuất, Công ty chuẩn bị đầy đủ vật tư, linh kiện phục vụ bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên cho các tổ máy; chuẩn bị đầy đủ nguyên, nhiên liệu phục vụ cho sản xuất; chỉ đạo ứng phó kịp thời với các tình huống xấu do thời tiết hay các yếu tố bất lợi khác tác động đến sự vận hành liên tục của các tổ máy.

Bên cạnh đó có chiến lược chào giá hợp lý; đẩy mạnh công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên cũng như sửa chữa đột xuất nhằm rút ngắn tiến độ sửa chữa tổ máy và đưa tổ máy vào khai thác kịp thời.

Tính đến hết tháng 6/2018, các tổ máy của Công ty Nhiệt điện Mông Dương đáp ứng tốt công tác sản xuất theo kế hoạch của Công ty đề ra từ đầu năm nhằm đảm bảo kịp thời công tác cung ứng điện cho mùa khô.

                                                                                                        Liên Minh