(MK-ASEAN) – Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội, đoàn thể, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân trên cả nước. Qua đó, góp phần làm sâu sắc thêm vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Cán bộ ngành BHXH phát tờ rơi tuyên truyền đến người dân về chính sách BHXH

Theo BHXH Việt Nam, đến nay, các cơ quan báo chí đã đăng, phát trên 8.000 tin, bài, phóng sự, tọa đàm liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Luật BHXH, Luật BHYT, Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH. Bên cạnh đó, các bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị – xã hội, hội, đoàn thể đã tổ chức 200 hội nghị, hội thảo, tập huấn để tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã chủ động đổi mới nội dung tuyên truyền, chuyển từ việc chú trọng tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, pháp luật BHXH, BHYT sang truyền thông chuyên sâu về lợi ích, vai trò, ý nghĩa, tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHYT. Qua đó, người dân thấy được giá trị thiết thực của chính sách này đối với bản thân và gia đình, từ đó tích cực, chủ động tham gia như một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà.

BHXH Việt Nam cũng tập trung tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, việc đưa chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tuyên truyền, động viên khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự lực cũng như ý nghĩa của việc tự đảm bảo an sinh cho bản thân của mỗi người dân, từ đó giúp người dân hình thành thói quen chủ động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình như một nhu cầu thiết yếu để chăm sóc sức khỏe và ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình…

Tuyên truyền lưu động để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Về hình thức tuyên truyền, BHXH Việt Nam đã triển khai đồng loạt nhiều kênh truyền thông khác nhau; đổi mới, đa dạng, áp dụng linh hoạt các hình thức truyền thông phù hợp với đặc điểm vùng miền, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa, tâm lý từng nhóm dân cư; hình thức truyền thông phải xuất phát từ đặc thù từng nhóm dân cư gắn với nội dung truyền thông phù hợp, gần gũi, thân thiện. Đồng thời, kết hợp hiệu quả giữa các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới; chú trọng truyền thông vận động trực tiếp người dân tham gia BHXH, BHYT, truyền thông trên mạng xã hội, qua điện thoại thông minh…

Kết quả, ước tính đến ngày 24/8 đã có gần 9.000 tin, bài, phóng sự, tọa đàm, chuyên trang, chuyên mục phản ánh về BHXH, BHYT, BHTN được các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương đăng tải; gần 220.000 cuộc gọi đến số hotline Hệ thống chăm sóc khách hàng của BHXH Việt Nam, qua đó đã kịp thời tư vấn, giải đáp thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho hàng trăm người, góp phần tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí cho người dân. Các phản ánh, kiến nghị được giải đáp kịp thời cũng đã góp phần hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW. Trong 8 tháng qua, đã có trên 12,5 triệu lượt người truy cập thông tin qua Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; trên 3,2 triệu lượt người tiếp cận các thông tin trên Fapage BHXH Việt Nam với 121.233 lượt tương tác (like, share, comment)…

Để có được những kết quả đó, BHXH Việt Nam đã chủ động đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng linh hoạt, đáp ứng kịp thời với tình hình thực tiễn, những vấn đề mang tính thời sự, vấn đề nóng; kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền thường xuyên và truyền thông theo chiến dịch.

Cũng theo BHXH Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2020, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức 2 lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với quy mô toàn quốc. Kết quả, đã phát triển được 123.823 người (trong đó có 60.286 người tham gia BHXH tự nguyện, 63.537 người tham gia BHYT hộ gia đình). Đây là hình thức truyền thông hiệu quả, số người tham gia BHXH tự nguyện trực tiếp tại lễ ra quân rất cao (bằng 300,1% so với năm 2017; 114% so với năm 2018; 20,3% so với năm 2019 và bằng 62% so với số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện phát triển được trong 6 tháng đầu năm 2020).

Nhờ kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp với các thông điệp gần gũi, thiết thực, đã giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; tạo thêm niềm tin cho nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *