Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 70 năm qua đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

TBMK – Trong không khí cả nước cùng hướng tới các hoạt động kỷ niệm 70 năm – Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi thi đua ái  quốc (11/6/1948 – 11/6/2018). Những ngày đầu tháng 06, nhiều địa phương như Long An, Tiền Giang,… đã  tổ chức trang trọng Lễ kỷ niệm với sự phối hợp của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam trong tỉnh…


Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 70 năm qua đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

“Long an trung dũng kiêng cường, toàn dân đánh giặc”

Từ những năm 1960, quân và dân Long An đã lập nên thành tích trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Truyền thống đó được tiếp nối qua các thế hệ trong các thời kỳ gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tếxã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Năm 2012, Long An đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng “Huân chương Độc lập hạng Nhất”. Năm 2017, tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, Đảng bộ, dân và quân Long An vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần 2) của Chủ tịch Nước trao tặng.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11/6/1948 – 11/6/2018

Năm 2018, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tỉnh Long An phát động toàn dân, toàn quân, cả hệ thống chính trị thi đua hoàn thành các nhiệm vụ, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nông dân thi đua sản xuất-kinh doanh giỏi, công nhân lao động giỏi, doanh nghiệp tiêu biểu, cải cách thủ tục hành chính,… đặc biệt là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, từng bước nâng cao đạo đức, lối sống và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tầng lớp nhân dân.

Long An: Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

Ông Trần Văn Cần – Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định: “Công tác thi đua – khen thưởng có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có sự lôi cuốn, động viên hiệu triệu toàn thể chúng ta không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách phấn đấu đạt những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Từ phong trào thi đua xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu với những việc làm, nghĩa cử cao đẹp với các đề tài sáng kiến giải pháp hữu ích cho tỉnh nhà”. Chủ tịch UBND tỉnh đã  tặng Bằng khen cho 52 tập thể và 66 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Huyện Tân Phước, Tiền Giang – Phát huy truyền thống anh hùng

Ngày 06-06, Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện Tân Phước tổ chức Họp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Đảng bộ và nhân dân huyện Tân Phước đã triển khai, tổ chức các phong trào thi đua rộng khắp. Phong trào đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, động viên sự nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên tình hình kinh tế – xã hội của huyện không ngừng phát triển. Qua đây, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ghi nhận; được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng.

 

Lãnh đạo huyện Tân Phước tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực

Trong sự kiện này, UBND huyện Tân Phước đã biểu dương, khen thưởng cho 10 tập thể, 11 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Có 25 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước vì có thành tích trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước; trong đó có 02 Huân chương Kháng chiến hạng Nhì, 14 Huy chương Kháng chiến hạng Nhất, 01 Huy chương Kháng chiến hạng Nhì, 08 Bằng khen kháng chiến của Thủ tướng Chính phủ.

                                                                                         Phước Lập