(MK - ASEAN) - Thực tiễn xây dựng NTM kiểu mẫu thời gian qua cho thấy, sự chủ động của người dân, chính quyền trong huy động sức dân và lựa chọn thành công thế mạnh của địa phương, biến thế mạnh trở thành nguồn lực trong xây dựng NTM là hướng đi đúng đắn. Ðó không chỉ là “chìa khóa” mở ra thành công cho những dấu mốc quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, mà còn là kim chỉ nam cho suốt hành trình giàu hóa nông thôn.

Sau hai năm thực hiện thí điểm xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, bốn huyện Nam Ðàn (Nghệ An), Hải Hậu (Nam Ðịnh), Ðơn Dương (Lâm Ðồng) và Xuân Lộc (Ðồng Nai) đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Huyện Xuân Lộc (Ðồng Nai) bắt tay vào xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng “Phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững”. Ðến nay, huyện đã triển khai thành công sáu dự án liên kết sản xuất, xây dựng được 15 mã vùng trồng các loại cây chủ lực như: hồ tiêu, xoài, chôm chôm, sầu riêng, rau xanh.

Cũng giống như huyện Xuân Lộc (Ðồng Nai), huyện Ðơn Dương (Lâm Ðồng) cũng đã thành công khi chọn nông nghiệp là trọng tâm trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Ðơn Dương đã có hai vùng nông nghiệp công nghệ cao được công nhận, gần 90% diện tích đất sản xuất rau, hoa và chăn nuôi bò sữa được ứng dụng công nghệ cao.

Trồng rau, trái sạch trong nhà màng tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc

Huyện Nam Ðàn (Nghệ An) được chọn thí điểm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu theo hướng “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”. Ðến nay, huyện đã phê duyệt thành công quy hoạch vùng và quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn gắn với trải nghiệm mô hình sinh thái, trang trại hoa, các làng nghề truyền thống.

Việc xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng “sáng, xanh, sạch, đẹp để phát triển bền vững”, cũng đã được triển khai thực hiện đồng bộ, dựa trên những nền tảng sẵn có của huyện Hải Hậu (Nam Ðịnh). Ðến nay, huyện đã xây dựng được bốn tuyến đường kiểu mẫu cấp huyện; nâng cấp và lắp đặt được 15 hệ thống xử lý khói bụi tại các lò đốt rác tập trung theo hướng thân thiện với môi trường…

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, sau hai năm thực hiện thí điểm xây dựng bốn huyện NTM kiểu mẫu, các địa phương đã từng bước hoàn thiện thiết chế hạ tầng, định dạng từng vùng với nét đặc trưng thế mạnh của mình, sản xuất theo hướng tập trung, khai thác đúng lợi thế địa phương với tôn chỉ mục đích cuối cùng là sản xuất phát triển; kinh tế nông thôn phát triển; hạ tầng đồng bộ; bảo đảm môi trường; bảo đảm an sinh, nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân và xóa nghèo.

Ðể việc xây dựng NTM kiểu mẫu chuyển biến mạnh mẽ từ “lượng” sang “chất”, hiện các huyện đã và đang tiếp tục thống kê, rà soát các tiêu chí NTM đã đạt của từng xã để có những hỗ trợ, giải pháp phù hợp duy trì và phát triển bền vững các tiêu chí nhằm cán đích xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu gắn với thế mạnh địa phương.

Bên cạnh đó là đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng các chuỗi hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm cây trồng, vật nuôi chủ lực gắn với chuỗi các chợ đầu mối hoặc trung tâm cung ứng hàng nông sản hiện đại, sàn giao dịch nông sản. Song song với đó là hình thành mạng lưới du lịch trải nghiệm gắn với du lịch di sản, nhằm biến mỗi người dân, cộng đồng trở thành sứ giả lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần đến du khách trong nước và nước ngoài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *