(MK - ASEAN) - Đến cuối năm 2020, Ninh Bình có 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và được đánh giá là một trong những tỉnh dẫn đầu trong xây dựng NTM kiểu mẫu trong cả nước.

Sau 2 năm triển khai Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020,  cả nước có 23 xã đạt chuẩn NTM  kiểu mẫu, trong đó tỉnh Ninh Bình đã có 8 xã đạt chuẩn (gồm Khánh Thiện, Yên Từ, Gia Vân, Khánh Thành, Đồng Phong, Yên Hòa, Quang Sơn, Ninh Giang).

Điểm nổi bật của các xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình là việc đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông: mặt đường trải nhựa, có vỉa hè, cây xanh, hoa tươi, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng, tường rào xây trát vẽ tranh đồng quê; có biển chỉ dẫn giao thông; có thùng đựng rác công cộng…

Khánh Thiện là xã tiêu biểu trong xây dựng NTM kiểu mẫu tại Ninh Bình. Đây là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xây dựng NTM kiểu mẫu có nhà ở khang trang, sạch đẹp, điện, đường, trường, trạm được kiên cố hóa, đời sống nhân dân được nâng cao. Đường đã có tên, nhà đã có số, nhiều bức tường cũ mốc đã được làm mới bằng những tranh tường bức họa, trông rất đẹp mắt…

Xác định quan điểm xây dựng NTM có điểm khởi đầu, không có điểm dừng và điểm kết thúc, Ninh Bình đã đi tiên phong trong việc xây dựng mô hình điểm xây NTM kiểu mẫu.

Nguyên Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh Ninh Bình – ông Trần Văn Hà cho biết: Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu thực chất, bền vững, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo kiên trì, thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ, tiêu chí theo phương châm: “dễ làm trước, khó làm sau”.

Đồng thời đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; thường xuyên động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đặc biệt, các địa phương tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng NTM kiểu mẫu, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, huy động tối đa nguồn lực để tạo đột phá; chú trọng đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và mức sống của người dân…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *