(MK – ASEAN) – Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến nay các tiêu chí đạt chuẩn NTM tại xã Phú Sơn (huyện Nho Quan) đã cơ bản hoàn thành.

Thời điểm này, Phú Sơn đang tích cực hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Khi bắt tay vào thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Phú Sơn mới chỉ đạt 3 tiêu chí. Xác định được những khó khăn, nên ngay từ những ngày đầu thực hiện Chương trình, Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm huy động các nguồn lực, lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia khác để tập trung nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng trọng điểm, từng bước hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình, đặc biệt tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả, đúng trọng tâm theo kế hoạch đề ra.

Nhà máy gạch Phú Sơn (Nho Quan) tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Phú Sơn luôn đoàn kết triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” , phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”.

Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng NTM, đến cuối năm 2020, xã Phú Sơn đã hoàn thành 19/20 tiêu chí, tăng 16 tiêu chí so với năm 2010.

Điều cốt lõi trong phong trào xây dựng NTM ở Phú Sơn là đã phát huy vai trò chủ thể, giao quyền tự chủ, tự quyết, tự giám sát, tổ chức thực hiện cho người dân, đặc biệt luôn nhất quán quan điểm huy động vừa sức người dân và khi thực hiện công trình chung phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ…

Hiểu được ý nghĩa to lớn của việc xây dựng NTM, 100% hộ dân trên địa bàn chung tay đóng góp tiền của, ngày công lao động, tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Đối với tuyến đường ngõ được hỗ trợ xi măng, nhân dân tự giải phóng mặt bằng, đóng góp thêm vật liệu, ngày công xây dựng tuyến đường.

Trong gần 10 năm qua, xã tiếp nhận trên 2.663 tấn xi măng, xây dựng, nâng cấp 201 tuyến đường với chiều dài gần 55km. Trong đó, đường trục xã trên 16 km, đường trục thôn, xóm 9km, đường ngõ xóm 15km, đường trục nội đồng gần 15km…

Cơ cấu kinh tế của xã thay đổi rõ rệt: nông nghiệp, thủy sản chiếm 20%; công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm 80%. Giá trị sản xuất bình quân trên 1 ha canh tác và mặt nước đạt 89 triệu đồng/ha, tăng 29 triệu đồng so với năm 2010. Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2020 đạt 43,9 triệu đồng/năm, tăng 29,4 triệu đồng so với năm 2010…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *