(MK - ASEAN) - Với lộ trình phù hợp và ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để thực hiện, đến nay huyện Yên Mô đã cơ bản đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện nông thôn mới.

Từ khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), chính quyền huyện Yên Mô đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời để cùng nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường.

UBND huyện Yên Mô cho biết, thực hiện tiêu chí môi trường, Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện đã được đầu tư 2 xe ô tô chuyên dụng chở ép rác ở tất cả các địa phương và 77 xe ba bánh phục vụ thu gom rác hàng ngày ở khu trung tâm huyện, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ thu gom rác thải trên địa bàn.

Cùng với đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng Đề án thu gom rác thải và thành lập tổ thu gom rác thải hoạt động thường xuyên. Trên địa bàn các xã có trên 800 xe thu gom rác thải chuyên dụng, rác được thu gom về bãi tập kết và hợp đồng với Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện vận chuyển đến thành phố Tam Điệp để xử lý theo quy định.

Theo đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Mô, với lộ trình phù hợp và ưu tiên bố trí nguồn kinh phí để thực hiện, đến nay huyện Yên Mô đã cơ bản đạt tiêu chí môi trường trong xây dựng huyện NTM.

Hiện nay, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của các xã đạt trên 70%, ở trung tâm huyện, thị trấn Yên Thịnh và các cơ quan đạt khoảng 90%.

Bên cạnh đó, 100% rác thải y tế được thu gom, xử lý theo quy định. Chất thải chăn nuôi gia súc, gia cầm đã được các chủ gia trại, trang trại thu gom và xử lý bằng bể biogas hoặc ủ làm phân vi sinh sử dụng làm phân bón cho cây trồng.

Thời gian tới, để đạt tiêu chí môi trường vào cuối năm 2020, huyện Yên Mô sẽ tiếp tục đầu tư, trang bị cho Trung tâm Vệ sinh môi trường đô thị huyện phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác thu gom, vận chuyển rác thải; lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và cắt tỉa cây xanh; nâng cấp, mở rộng hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh và các trục đường giao thông của các xã.

Cùng với đó, UBND huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ thu gom rác thải đảm bảo thu gom, vận chuyển rác thải đi xử lý kịp thời. Thực hiện lập phương án bảo vệ môi trường làng nghề và rà soát, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *