(MK - ASEAN) - Yên Mô cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), phấn đấu đến cuối năm 2020 cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và làm hồ sơ trình cấp trên thẩm định, xét duyệt, công nhận.

Ngày 15/9, Đoàn kiểm tra xã đạt chuẩn NTM tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2013-2020 đã kiểm tra việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí các xã đạt chuẩn NTM tại huyện Yên Mô.

Được biết, huyện Yên Mô có 16 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó có 9 xã miền núi. Từ năm 2013 đến nay, Yên Mô đã có 15/16 xã đạt chuẩn NTM; đạt 6/9 tiêu chí huyện NTM.

Sau khi đạt chuẩn NTM, các xã tiếp tục hoàn thiện các hạng mục, công trình phục vụ phát triển kinh tế – xã hội còn nợ và các kiến nghị của đoàn thẩm định của tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa để giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí mới được ban hành năm 2016 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng tới xây dựng NTM nâng cao NTM kiểu mẫu…

Hiện nay, toàn huyện Yên Mô đã chuyển đổi trên 812ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang các mô hình canh tác mới cho giá trị cao hơn trồng lúa từ 3-5 lần. Nuôi thủy sản phát triển mạnh, chuyển từ nuôi tận dụng sang thâm canh, ứng dụng công nghệ cao. Giá trị bình quân trên 1ha canh tác năm 2020 ước đạt 135 triệu đồng/ha/năm tăng 26,4 triệu đồng/ha/năm so với năm 2015.

Trong xử lý nợ xây dựng cơ bản, các xã đã huy động các nguồn lực, nhất là nguồn thu từ đấu giá giá trị quyền sử dụng đất để xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Tính đến hết tháng 6/2020, 13/16 xã còn nợ xây dựng cơ bản với tổng số nợ trên 109 tỷ đồng.

Kết luận buổi kiểm tra, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình – bà Bùi Mai Hoa đã ghi nhận sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Mô trong công tác xây dựng NTM.

Thời gian tới, bà Bùi Mai Hoa đề nghị huyện Yên Mô tập trung rà soát lại tiêu chí giao thông, tiêu chí môi trường (cụ thể là vấn đề nước sạch nông thôn) và có giải pháp để hoàn thành các tiêu chí này trong thời gian sớm nhất. Quan tâm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập bình quân đầu người đảm bảo thực chất và đạt so với yêu cầu tiêu chí.

Đồng thời, cần có giải pháp, lộ trình cụ thể trong việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn thành 3 tiêu chí huyện NTM chưa đạt (Quy hoạch, Giao thông, Y tế – Văn hóa – Giáo dục). Quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, phấn đấu đến cuối năm 2020 cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và làm hồ sơ trình cấp trên thẩm định, xét duyệt, công nhận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *