(MK - ASEAN) - Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM), 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực của người dân, phong trào XD NTM trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ngay từ đầu năm, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Ninh Bình đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo ban hành Chương trình công tác năm 2020; thành lập các Tổ công tác do các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020; phân công thành viên BCĐ tỉnh phụ trách 07 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2020. Tham mưu UBND tỉnh ban hành phương án phân bổ vốn XD NTM năm 2020; phương án xử lý công nợ xi măng làm đường giao thông nông thôn. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021-2025; Phối hợp với các huyện, xã điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp cho 35 xã trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn cán bộ NTM cấp huyện, Sở, ngành cho hơn 1.600 lượt người; tổ chức tham quan, học tập mô hình xây dựng NTM tại tỉnh Thanh Hóa; cập nhật phần mềm quản lý 19 tiêu chí XD NTM…

Huyện Gia Viễn đạt chuẩn Nông thôn mới

Đến hết ngày 30/9/2020, Ninh Bình có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ XD NTM, 100/116 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 86%; 7 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 52 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu. Bình quân toàn tỉnh đạt 18,5 tiêu chí/xã. Trong đó, 4/5 xã đã có quyết định công nhận xã NTM kiểu mẫu năm 2020 là: xã Khánh Thiện – huyện Yên Khánh, xã Quang Sơn – TP Tam Điệp, xã Đồng Phong – huyện Nho Quan, xã Yên Hòa – huyện Yên Mô. Huyện Gia Viễn đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020 theo Quyết định số 1080/QĐ-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Gia Viễn đã tổ chức Lễ Công bố huyện đạt chuẩn NTM năm 2020 ngày 01/8/2020.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tỉnh đã cấp thêm 11.095 tấn xi măng, làm được 324 tuyến đường với tổng chiều dài 63km.; lũy kế toàn tỉnh đã tiếp nhận 232.512 tấn xi măng, làm được 15.422 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 1.843km (Riêng trong tháng 9/2020 các địa phương đã tiếp nhận 392 tấn xi măng, làm được 4 tuyến đường với tổng chiều dài 2,2km). Ninh Bình hiện có 101 xã đã hoàn thành và được phê duyệt phương án dồn điền đổi thửa, 06 xã đang thực hiện dở dang, 04 xã chỉnh trang đồng ruộng và 08 xã không thực hiện do đất ít, gọn và đặc thù địa bàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chương trình như: Số lượng cán bộ chuyên trách của Văn phòng Điều phối NTM còn ít, chủ yếu là kiêm nhiệm, trong khi khối lượng công việc, đầu mối liên hệ nhiều, dẫn đến áp lực công việc lớn nên có lúc tâm lý chưa yên tâm trong công tác…

Để hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ XD NTM năm 2020, những tháng còn lại của năm, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Ninh Bình hướng dẫn các xã hoàn thiện hồ sơ xét công nhận xã NTM, NTM kiểu mẫu; tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách, Đề án NTM tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025; phối hợp với huyện Yên Mô đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, thủ tục hồ sơ thẩm tra các tiêu chí huyện NTM vào cuối năm 2020 đầu năm 2021; rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển sản xuất cho 35 xã trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc tiến độ xi măng làm đường giao thông nông thôn; rà soát các công trình, dự án chậm, giãn, hoãn tiến độ trên địa bàn các xã NTM; phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn thẩm định, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Ninh Bình…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *