(MK - ASEAN) - Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II-2021, UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021.

Quý I-2021, UBND tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành, đề ra chương trình công tác trọng tâm, nhiệm vụ đột phá để tập trung chỉ đạo, qua đó tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và chuyển biến khá tích cực.

Theo đó, giá trị sản xuất toàn ngành Nông nghiệp ước đạt 2.137 tỷ đồng, tăng 7,7%; tổng giá trị sản xuất toàn ngành Công nghiệp – Xây dựng ước đạt 4.664 tỷ đồng, tăng 27,9% so cùng kỳ. Du lịch có nhiều khởi sắc, lượng khách đến tỉnh đạt gần 654 ngàn lượt người, tăng 9,5%, tổng doanh thu ngành du lịch tăng gấp 2 lần so cùng kỳ. Thu ngân sách tăng cao, ước đạt 1.042 tỷ đồng, đạt 26,7% dự toán năm và tăng 32,2% so cùng kỳ.

Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch bệnh được bảo đảm, vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn…

Bước vào Quý II-2021, UBND tỉnh Ninh Thuận quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè-thu, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021; Đề án phát triển Ninh Thuận thành trung tâm tôm giống chất lượng cao của cả nước giai đoạn 2021-2030. Hoàn thành, trình phê duyệt Đề án phát triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng, dự án trọng điểm…

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu: Các sở, ngành, địa phương cơ bản thực hiện hoàn thành, tạo niềm tin phấn khởi để tiếp tục triển khai thực nhiệm vụ quý II và cả năm 2021 đạt kết quả cao hơn.

Thời gian tới, yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt phương châm hành động, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao, tiếp tục thực hiện tăng tốc các nhiệm vụ được giao, tập trung xử lý những nhiệm vụ quan trọng cấp bách, không để tồn động; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất, với tinh thần khẩn trương quyết liệt, tăng tốc…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *