(TBMK) - LTS: Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; bền bỉ, sáng tạo đấu tranh với thiên tai khắc nghiệt, đồng hành cùng bà con nông dân…; tinh thần trách nhiệm cao trong vai trò quản lý Nhà nước, tham mưu cho lãnh đạo Tỉnh Nghệ An trong lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn (NN PTNT)… Thời gian qua - Sở NN&PTNT Nghệ An đã tạo dựng được không ít thành công rất đáng ghi nhận, biểu dương, đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển của kinh tế tỉnh Nghệ An nói chung - Nhất là trong việc phát triển nền NN tỉnh.

Đoàn DN Hà Lan và Đức sang thăm quan và tìm hiểu đầu tư, hợp tác tại mô hình cam ứng dụng công nghệ cao tại Nghĩa Đàn

Nhờ tinh thần trách nhiệm cao, sự nỗ lực bền bỉ, sáng tạo và các giải pháp đồng bộ tích cực được triển khai – Chỉ tính trong tháng 5/2019 mới đây – Sơ bộ sản xuất vụ Xuân 2019 và ước tính 6 tháng đầu năm 2019 (vụ Đông Xuân 2019): Diện tích các loại cây trồng vụ Xuân 2019 đã ước đạt 187.014,64 ha (tăng 0,51% so với cùng kỳ năm trước), đưa tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2019 ước đạt 224.941,88 ha (tăng 0,83% so với cùng kỳ năm trước). Với kết quả cụ thể: Diện tích lúa Xuân ước đạt 92.505,71 ha (tăng 0,20% so với cùng kỳ). Năm nay đủ nước tưới để gieo cấy nên diện tích lúa vụ Xuân tăng, thu hoạch sớm so với vụ Xuân các năm trước; Năng suất ước đạt 67,40 tạ/ha, sản lượng ước đạt 623.488 tấn, tăng 0,12% so cùng kỳ năm trước. Về cây Ngô, diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt 36.011,87 ha, trong đó vụ Xuân ước đạt 17.244,61 ha (tăng 1,12% so với cùng kỳ); năng suất ngô vụ Xuân 2019 ước đạt 49,32 tạ/ha, sản lượng vụ Xuân ước đạt 85.054,99 tấn. Cây Sắn, vụ Xuân trồng mới 13.905,98 ha, (tăng 3,09% so cùng kỳ). Cây khoai lang vụ Đông Xuân ước đạt 3.139,54 ha, trong đó vụ Xuân ước đạt 1.427,51 ha. Năng suất khoai vụ Xuân ước đạt 70,12 tạ/ha, đưa năng suất khoai lang vụ Đông Xuân đạt 66,65 tạ/ha, tăng 6,25% so với cùng kỳ, sản lượng vụ Đông Xuân ước đạt 20.925,88 ha, tăng 5,90%. Cây mía: Diện tích vụ Xuân ước đạt 24.471,12 ha. Cây lạc: Diện tích lạc vụ Xuân ước đạt 11.485,85 ha, đưa diện tích lạc vụ Đông Xuân 2019 ước đạt 12.845,45 ha; năng suất vụ Đông Xuân ước đạt 25,36 tạ/ha; sản lượng lạc vụ Đông Xuân ước đạt 32.576,06 tấn. Cây rau, đậu các loại và hoa: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt 26.102,51 ha, trong đó vụ Xuân ước đạt 13.995,79 ha tăng 3,72% so với cùng kỳ, sản lượng rau các loại vụ Đông Xuân ước đạt 347.775,61 tấn, so cùng kỳ tăng 2,25%.

Và về Sản xuất vụ Hè Thu 2019: Hiện nay bà con nông dân đang tích cực tổ chức sản xuất, nên tính đến ngày 30/5, kết quả cụ thể đã đạt: Diện tích lúa đã gieo cấy 43.029/KH 59.000 ha (đạt 72,93 % so với kế hoạch). Cây ngô đã gieo trỉa 1.097 ha/14.000 ha (đạt 7,8 % so với kế hoạch). Cây vừng đã giao trỉa 2.232 ha/KH 3.200 (đạt 69,75 % so với kế hoạch)…

Trong công tác Chăn nuôi: Tổng đàn trâu tại thời điểm tháng 5/2019 ước đạt 272.970 con; Tổng đàn bò ước đạt 471.029 con (tăng 2,26% so với cùng kỳ), trong đó đàn bò sữa ước đạt 59.057 con; Tổng đàn lợn ước đạt 921.510 con (tăng 2,47% so với cùng kỳ năm 2018). Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh có thêm nhiều trang trại và công ty chăn nuôi lợn lớn, điển hình như Công ty TNHH Masan Nutri-Farm (Hạ Sơn, Quỳ Hợp). Tổng đàn gia cầm ước đạt 23.781 nghìn con (tăng 7,09 % so với cùng kỳ năm trước), trong đó tổng đàn gà ước đạt 19.872 nghìn con (tăng 7,98 %). Công tác phòng chống dịch bệnh cũng được Ngành NN-PTNT Nghệ An chú trọng đặc biệt…; Diện tích rừng trồng tập trung tháng 5 ước đạt 647 ha, (tăng 1,97% so với cùng kỳ năm trước), đưa diện tích rừng trồng mới 5 tháng đầu năm ước đạt 7.012 ha (tăng 0,39% so với cùng kỳ năm trước)… Tính đến 5 tháng đầu năm 2019, Ngành đã phát hiện xử lý 224 vụ vi phạm lâm luật (trong đó; Vi phạm phá rừng trái phép 28 vụ), xử phạt, thu nộp ngân sách 1.693 triệu đồng).

Song song, là những thành tựu trong công tác nuôi trồng thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè, bể bồn lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 18.618 ha (tăng 0,39%); sản xuất giống tháng 5 ước đạt 436 triệu con (tăng 6,08%), lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 1.552 triệu con (tăng 4,03% so cùng kỳ năm trước), tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 5 ước đạt 20.388 tấn (tăng 8,73%), trong đó, sản lượng nuôi trồng, ước đạt 4.792 tấn (tăng 6,21% so cùng kỳ năm trước), lũy kế 5 tháng ước đạt 21.162 tấn (tăng 5,10%so với cùng kỳ); Sản lượng khai thác, tháng 5 ước đạt 15.596 tấn (tăng 9,53%), lũy kế 5 tháng ước đạt 64.139 tấn (tăng 10,94% so cùng kỳ)…

Máy móc, trang thiết bị hiện đại đã góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tại Nghệ An phát triển

Được biết tháng 6, trọng tâm nhiệm vụ của NN-PTNT Nghệ An là: Tiếp tục chỉ đạo triển khai kế hoạch SX và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực NN-PTNT năm 2019; sơ kết tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Chỉ đạo các địa phương thu hoạch gọn lúa Xuân, triển triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2019, đảm bảo lịch thời vụ, đặc biệt là cây lúa vùng Hè thu chạy lụt; tập trung chăm sóc, kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện, có biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, nhất là bệnh lùn sọc đen trên lúa, sâu keo mùa thu. Tập trung phát triển đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là quyết liệt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp; Tháng 6, vào cao điểm của mùa nắng, gió Tây Nam hoạt động mạnh, mùa đốt nương rẫy của đồng bào vùng cao, phải tích cực chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống cháy rừng, đặc biệt là vùng nứa tự quy trên đỉnh Pù Mát huyện Con Cuông; tập trung kiểm soát, xử lý kịp thời việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; kiểm tra chỉ đạo phòng trừ sâu hại rừng. Thực hiện tốt chi trả dịch vụ môi trường rừng, triển khai các chính sách về trồng rừng, bảo vệ rừng; tiếp tục triển khai Công văn số 2468/TBUBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh.

Đồng thời, tiếp tục triển khai Nghị định 67/ NĐ-CP, kiểm tra theo dõi tình hình vùng nuôi, con giống, tiếp tục công tác đăng ký đăng kiểm, thông tin dự báo ngư trường, kiểm tra chỉ đạo thực hiện IUU tại các cảng cá và các địa phương. Tập trung triển khai kế hoạch xây dựng NTM, nhất là kiểm tra, hướng dẫn các xã đăng ký về đích năm 2019; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất, triển khai các nội dung chương trình 135, 30a, phát triển HTX, liên kết sản xuất…

Tiếp tục hoàn thiện, tham mưu trình HĐND tỉnh Dự thảo NQ HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chính sách phát triển ngành nghề NT theo Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ; Dự thảo quyết định điều chỉnh ranh giới 03 loại rừng tỉnh Nghệ An; phân bổ vốn sự nghiệp xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững…; Tiếp tục chuẩn bị nội dung báo cáo làm việc với Đoàn kiểm tra số 2 của Tỉnh ủy về tình hình thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác tháng 6/2019 và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các kết luận, văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Sở; Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; kịp thời giải quyết các kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo, các mâu thuẫn nội bộ (nếu có) theo đúng quy định. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan vị thực để hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Tin rằng, với những thành tích đã tạo dựng được chỉ trong 5 tháng qua – Chắc chắn ngành NN&PTNT Nghệ An sẽ về đích kế hoạch năm 2019 như dự kiến.