TBMK – Ở tỉnh Nam Định, Giao Thủy được công nhận huyện nông thôn mới (NTM) vào năm 2017 nhờ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân.


Giao Thủy được đánh giá là một trong những huyện dẫn đầu toàn tỉnh Nam Định trong phòng trào làm đường giao thông nông thôn.

Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng của Giao Thủy đạt kế hoạch đề ra, vừa tăng năng lực lưu thông, vận chuyển hàng hóa, phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu đi lại thuận lợi cho người dân, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

THỜI BÁO MÊKONG

Bằng các nguồn vốn, trong 7 năm xây dựng NTM, toàn huyện đã bê tông hóa 638,8km (đạt 100%) đường trục xóm, đường ngõ xóm. Cùng với gần 15km quốc lộ đạt chuẩn cấp III và IV đồng bằng, 2 tuyến tỉnh lộ với tổng chiều dài gần 32km đạt chuẩn cấp V đồng bằng, 2 tuyến đường huyện tổng chiều dài 19km đạt chuẩn cấp V đồng bằng; 282km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa 100% đạt chuẩn quy định.

Đường trục chính nội đồng ở Giao Thủy có 508,4km/787,6km (đạt 64,5%) mặt đường bê tông xi măng đạt chuẩn theo quy định của Bộ GTVT. Hầu hết các tuyến đường trục xã, trục thôn xóm và đường ngõ xóm có lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.

Trong những năm qua, hệ thống công trình thủy lợi của huyện Giao Thủy luôn được quan tâm, đầu tư nâng cấp, cải tạo đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất, dân sinh, kinh tế và phòng chống thiên tai, phù hợp với quy hoạch hệ thống thủy lợi của tỉnh đã được phê duyệt.

Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Xuân Thủy quản lý trên địa bàn 24 cống dưới đê; 54 cống đập trên kênh cấp I; 404 cống, đập cấp II; 70 đập điều tiết trên kênh cấp II; trong đó: 36 kênh cấp I với tổng chiều dài 160,8km đã kiên cố hóa hơn 18km; 506 kênh cấp II với tổng chiều dài 571km đã kiên cố hóa gần 14km; 36 trạm bơm điện cố định được sửa chữa nâng cấp.

Các xã, HTX quản lý từ cống cấp III đến mặt ruộng và các trạm bơm điện di động gồm: 227 trạm bơm điện di động và 2.879 kênh mương cấp III. Đến nay, các xã, thị trấn đã kiên cố hóa được 30,6km kênh cấp III, tiêu biểu là: Giao Phong 5.669m, Giao Tiến 3.340m, Ngô Đồng 3.063m, Giao Yến 2.300m, Giao Hải 1.685m… Việc quan tâm đầu tư tu sửa, nâng cấp hệ thống thủy lợi nội đồng đã tạo điều kiện phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp, kể cả trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay…

Có thể khẳng định, Giao Thủy đã đi đúng hướng trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, từ đó thúc đẩy kinh tế phát triển nông nghiệp nông thôn. Tin tưởng rằng, việc trở thành huyện NTM sẽ là động lực để chính quyền và nhân dân Giao Thủy dốc sức hơn nữa trong công cuộc xây dựng cuộc sống ấm no, giàu mạnh trên mảnh đất quê hương.

                                                                                                 Bùi Cường