(MK-ASEAN) – Ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 993/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tân Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19/06/2015; ý kiến của Ban Bí thư tại Văn bản số 12501-CV/VPTW và đề nghị của Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) giữ chức Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam và ông Nguyễn Thế Mạnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972, là Thạc sĩ Kinh tế được đào tạo tại Học viện Tài chính.

Từ năm 1995, nhận nhiệm vụ tại Thanh tra Bộ Tài chính, ông đã phấn đấu trưởng thành trên nhiều cương vị công tác và đến tháng 01/2011 được bổ nhiệm là Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính. Năm 2016, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *