(TBMK) – Ngày 27/2, Công ty Điện lực Bình Phước (PC Bình Phước) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, an toàn vệ sinh lao động, giảm tổn thất điện năng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, PC Bình Phước đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành nguồn và lưới điện đúng quy định; triển khai công tác cân pha, hoán chuyển các MBA để chống tình trạng non tải, quá tải trên lưới điện. Nhờ đó đơn vị đã đảm bảo cung cấp điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất – kinh doanh và các sự kiện văn hóa, chính trị, lễ, tết trên địa bàn tỉnh…

Kết quả chỉ tiêu tổn thất điện năng đạt 5,68% (tính cả lưới điện cao thế và trung thế), giảm 0,45% so kế hoạch Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) giao 16,13%, đạt tất cả chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện (Maifi, Saidi, Saifi) EVN SPC giao. PC Bình Phước đứng thứ 2 xếp loại thi đua trong công tác giảm tổn thất điện năng toàn EVN SPC.

PC Bình Phước đứng thứ 2 xếp loại thi đua trong công tác giảm tổn thất điện năng toàn EVN SPC

Cũng trong năm 2019, PC Bình Phước đã đảm bảo an toàn về người, phương tiện và thiết bị trong quá trình lao động, vận hành, không có tai nạn lao động và sự cố cháy, nổ do nguyên nhân chủ quan.

Trong năm 2020, để nâng cao hiệu quả hơn nữa, PC Bình Phước sẽ tích cực tăng cường sử dụng camera nhiệt để kiểm tra lưới điện, vệ sinh TBA phân phối, đo cao điểm, cân pha, sang tải, phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp, tính toán phân bổ phụ tải tối ưu, lập phương thức vận hành cho lưới điện… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *