(MK - ASEAN) - Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng nhiễm mặn ngày càng nhiều ở khu vực sông Cầu Đỏ, thành phố Đà Nẵng đã gây hạn chế nguồn nước thô tại khu vực này.

Hiện nay, Trạm bơm phòng mặn An Trạch, thành phố Đà Nẵng, được cấp điện qua TBA Bơm phòng mặn An Trạch có công suất 2.500kVA, nhận điện từ đường dây 477 Cầu Đỏ và liên lạc, khép vòng với đường dây 471 Cầu Đỏ. Qua theo dõi biểu đồ phụ tải, tháng 4/2021, công suất tải cực đại tại TBA Bơm phòng mặn An Trạch đã lên mức 86%, có khả năng quá tải trong tương lai. Trạm Bơm phòng mặn An Trạch, đang vận hành hết công suất với thời gian kéo dài liên tục, trung bình một  ngày đêm Trạm hoạt động với công suất 210.000m3 nước sạch cho thành phố.

Công nhân Điện lực Hòa Vang, thi công lắp đặt máy biến áp T2 1600kVA nâng công suất TBA bơm phòng mặn An Trạch

Xuất phát từ nhu cầu bức thiết đó, ngày 29/6/2021, Điện lực Hòa Vang thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng triển khai công trình xây dựng mới TBA Bơm phòng mặn An Trạch T2 tại Trạm bơm phòng mặn An Trạch thuộc xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.  TBA Bơm phòng mặn An Trạch T2 có công suất 1.600kVA sau khi đưa vào vận hành sẽ góp phần nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo nguồn điện cung ứng cho Trạm bơm phòng mặn An Trạch; đồng thời, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với việc cấp điện cho Trạm Bơm phòng mặn An Trạch.

Để đảm bảo cấp điện cho cho Trạm bơm phòng mặn An Trạch, từ đầu mùa khô năm 2021, Điện lực Hòa Vang thường xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng theo dõi tình hình phụ tải, thực hiện công tác vệ sinh bảo dưỡng nguồn lưới điện, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, duy trì hoạt động liên tục 24/24 của trạm bơm nước thô phòng mặn An Trạch, đảm bảo nguồn nước ngọt về nhà máy nước Cầu Đỏ xử lý, cung cấp nước sinh hoạt phục vụ nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *