(TBMK) - Vừa qua, PC Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, đồng thời đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể để tiếp tục phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2020. 

Trong năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng với những nỗ lực và cố gắng của toàn thể CBCNV, PC Khánh Hòa đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đảm bảo cổ tức cho cổ đông và đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn định.

Trao thưởng cho các tập thể xuất sắc

Được biết, trong năm vừa qua, tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Khánh Hòa đạt 2.502 triệu kWh, bằng 100,5% kế hoạch; tỷ lệ tổn thất điện năng còn 4,07%, giảm 0,31% so với cùng kỳ năm trước; giá bán điện bình quân hơn 2.072 đồng/kWh. Tính đến hết tháng 12/2019, PC Khánh Hòa có 41.037 hợp đồng mua bán điện. Tổng doanh thu toàn công ty đạt hơn 5.415 tỷ đồng, đạt 104,32% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước 78,36 tỷ đồng, đạt 153,65% kế hoạch; tổng lợi nhuận trước thuế 71,61 tỷ đồng, đạt 143,22% kế hoạch.

Những cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019

Với những thành tích đạt được trong năm qua, 2 tập thể, 9 cá nhân thuộc PC Khánh Hòa cũng đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen thưởng và 4 tập thể, 48 cá nhân được Tổng công ty Điện lực miền Trung khen thưởng.

Mục tiêu trong năm 2020, PC Khánh Hòa sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Điện thương phẩm tăng 0,8% so với năm 2019; tỷ lệ tổn thất điện năng bằng hoặc thấp hơn 4,02%; dư nợ tiền điện dưới 5 tỷ đồng hàng tháng và cả năm; lợi nhuận sản xuất điện đạt 1% trên vốn điều lệ; lợi nhuận ngoài sản xuất điện trên 50 tỷ đồng.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *