(TBMK) - Trong 6 tháng đầu năm 2019, với sự cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty Điện lực Nam Định đã thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD đó là: Sản lượng điện thương phẩm toàn Công ty đạt 1.150.068 triệu kWh, tăng 11,29% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 48,34%, tăng 12,28% so với cùng kỳ 2018, thành phần điện sinh hoạt chiếm 43,27% tăng 8,25%.

Các đơn vị được khen thưởng trong công tác SXKD 6 tháng đầu năm 2019

Vào thời điểm cuối tháng 5 và tháng 6/2019 tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp nắng nóng cực đoan kéo dài dẫn đến việc quá tải cục bộ do phụ tải tăng đột biến đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc cấp điện trên địa bàn, khu vực Nam Định công suất đạt mức đỉnh tăng so với cùng kỳ, cao nhất là vào ngày 29/6/2019 Pmax đạt 529,4MW tăng 18,51% so với Pmax cao điểm của mùa hè nắng nóng năm 2018.

Về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, Công ty đã thực hiện đạt 14 chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng theo quy định của EVN, thực hiện tốt việc tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng; Thực hiện gửi 7.271.522 tin nhắn nhắn chăm sóc khách hàng.

Về công tác đầu tư xây dựng trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty đã tập trung triển khai đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp CQT các TBA phân phối và đường dây trung thế, đã đóng điện đưa vào vận hành 91 TBA với tổng công suất 22.020kVA, cải tạo và xây dựng mới 38km đường dây trung thế và 75,4km đường dây hạ thế.