(TBMK) – Để được công nhận danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện”, các hộ gia đình tham gia chương trình phải thực hiện tiết kiệm điện được ít nhất 10% lượng điện năng tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm 2018…

Công ty Điện lực Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị và các hộ dân ký giao ước thi đua, cam kết thực hiện chương trình

Chương trình thi đua “Gia đình tiết kiệm điện tỉnh Phú Thọ năm 2019” nhằm nâng cao nhận thức, tạo thói quen, kỹ năng sử dụng điện tiết kiệm cho mỗi thành viên trong mỗi gia đình, qua đó xây dựng mô hình gia đình tiết kiệm điện, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu “Nhà nhà tiết kiệm điện, người người tiết kiệm điện”. Chương trình được triển khai trong thời gian từ tháng 7 đến hết tháng 10 năm 2019.

Năm 2018, sự hưởng ứng của hơn 10.000 khách hàng sử dụng điện đăng ký tham gia chương trình, đã tạo sức lan tỏa rộng lớn, góp phần vào sự thành công của chương trình, để tạo nên thói quen sử dụng điện tiết kiệm điện trong mỗi gia đình, giúp giảm thiểu chi phí tiền điện và góp phần tiết kiệm tài nguyên quốc gia.

Để được công nhận danh hiệu “Gia đình tiết kiệm điện”, các hộ gia đình tham gia chương trình phải thực hiện tiết kiệm điện được ít nhất 10% lượng điện năng tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm 2018 và phải tiết kiệm được trong 4 tháng liên tục, đồng thời sử dụng 1 trong 3 loại sản phẩm tiết kiệm năng lượng như: Các loại bóng đèn tiết kiệm điện; điều hoà có sử dụng công nghệ biến tần và bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời.