Vượt qua những khó khăn thách thức với thời tiết cực đoan diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài, mưa lũ, bão gió – Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty Điện lực Quảng Ninh đạt được nhiều tích cực: Điện thương phẩm đạt 2.150,294 triệu kWh tăng 6,93%: Tổn thất 6,86 %; Giá bình quân 1.770,18 đ/kWh tăng 111,8 đồng; Doanh thu 3.806,414 tỷ đồng tăng 11,8 % so với cùng kỳ năm 2018; Chỉ số tiếp cận điện năng 6 tháng 2019 là 4,09 ngày giảm 0,51 ngày so với cùng kỳ 2018; Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI 167,46 phút, MAFI 0,05 lần, SAIFI 1,93 lần.

Sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2019 đạt: 2.595, 246 triệu kWh, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2018, P ngày max = 811MW tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018, A ngày max = 17.331.067 kWh (ngày 29/6/2019) tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.