PC Quảng Ninh: Hoàn thành nhiều chỉ tiêu tăng trưởng

Vượt qua những khó khăn thách thức với thời tiết cực đoan diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài, mưa lũ, bão gió – Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty Điện lực Quảng Ninh đạt được nhiều tích cực: Điện thương phẩm đạt 2.150,294 triệu kWh tăng 6,93%: Tổn thất 6,86 %; Giá bình quân 1.770,18 đ/kWh tăng 111,8 đồng; Doanh thu 3.806,414 tỷ đồng tăng 11,8 % so với cùng kỳ năm 2018; Chỉ số tiếp cận điện năng 6 tháng 2019 là 4,09 ngày giảm 0,51 ngày so với cùng kỳ 2018; Chỉ số độ tin cậy cung cấp điện SAIDI 167,46 phút, MAFI 0,05 lần, SAIFI 1,93 lần.

Sản lượng điện 6 tháng đầu năm 2019 đạt: 2.595, 246 triệu kWh, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2018, P ngày max = 811MW tăng 11% so với cùng kỳ năm 2018, A ngày max = 17.331.067 kWh (ngày 29/6/2019) tăng 14% so với cùng kỳ năm 2018.

- Advertisement -

Tin Xem Nhiều

Tin Nóng