(TBMK) – Năm 2018, huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội so với kế hoạch, diện mạo của địa phương có nhiều thay đổi và khởi sắc. Cán bộ và nhân dân trong huyện đang nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu đã dành thời gian cho phóng viên Báo Thời báo Mê Kông (mekongsean.vn) cuộc phỏng vấn.

Ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu

* Thưa ông, về tình hình kinh tế – xã hội trong năm vừa qua, ông có thể cho biết huyện Khoái Châu đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

– Ông Nguyễn Đức Sơn: Ngay từ đầu năm, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, điều hành linh hoạt với nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả. Với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp (DN), các xã, thị trấn và nhân dân trong huyện các chỉ tiêu phát triển KT-XH đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra cho năm 2020; giá trị canh tác đạt 195 triệu/ha/năm; thu nhập bình quân 63,7 triệu/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng nông nghiệp với Nông nghiệp 17,0%; Công nghiệp 45,1%; Thương mại, dịch vụ 37,9%…

Năm 2018, nông nghiệp có bước tăng đáng kể, cao nhất giai đoạn 2015 – 2018 với mức 3,66%; Công nghiệp tăng 12,84%; Dịch vụ tăng 12,54%; tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 434,47 tỷ đồng, bằng 180,13%  kế hoạch.

Việc huy động xây dựng nông thôn mới (NTM) đảm bảo hài hòa giữa đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, DN; nguồn kinh phí xây dựng NTM được sử dụng hợp lý, đem lại kết quả tích cực. Đến nay, toàn huyện huy động được 2.640,260 tỷ đồng, trong đó, ngân sách của Trung ương, của tỉnh 919,811 tỷ đồng; ngân sách huyện 103,320 tỷ đồng; ngân sách xã 237,267 tỷ đồng; vốn lồng ghép các chương trình, dự án khác 112,420 tỷ đồng; vốn tín dụng 145,260 tỷ đồng; cộng đồng DN và nhân dân đóng góp 1.107, 373 tỷ đồng,… 19/24 xã được công nhận chuẩn NTM; năm 2018 có 7 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 18,63 tiêu chí/xã. Tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 80,25%. Tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97%, sử dụng nước máy đạt 40,69%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 2,98%,… Giai đoạn 2016 – 2018, trên địa bàn huyện đã cải tạo, nâng cấp, làm mới được 30,7km đường trục xã, 106,6 km đường thôn, 116,7 km đường xóm, trên 15 km đường nội đồng và 30 cầu cống dân sinh các loại…

Về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Trong đó, Cụm công nghiệp (CCN) Tân Dân được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, đã tiếp nhận, bố trí các dự án theo quy hoạch được duyệt với phần lớn diện tích CCN. CCN Đông Khoái Châu đang trình UBND tỉnh phê duyệt lựa chọn đơn vị xây dựng hạ tầng. Khu Công nghiệp (KCN) Tân Dân, KCN Lý Thường Kiệt được UBND tỉnh giao Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) thực hiện quy hoạch dự kiến hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật vào năm 2020. Công ty phát triển đô thị TDH Ecoland cùng Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp & đô thị Việt Nam (VCC) đã hoàn thành quy hoạch phân khu 1/2000 khu Cảng thông quan nội địa ICD Lý Thường Kiệt.

Trong năm 2018, huyện tiếp nhận thêm 11 dự án đầu tư, các dự án được các phòng chức năng, các xã có dự án phối hợp với Chủ đầu tư triển khai đảm bảo tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN đầu tư phát triển. Các DN đóng góp 30% ngân sách huyện (với 130,12 tỷ đồng), đồng thời cùng các trung tâm đào tạo nghề cho 7.180 lao động và giải quyết việc làm cho 2.157 lao động…

* Được biết, nông nghiệp hiện đang là lĩnh vực thế mạnh của huyện, ông có thể cho biết huyện đã có những chỉ đạo, thực hiện như thế nào trong lĩnh vực này?

– Ông Nguyễn Đức Sơn: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “tam nông”, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã thể chế hoá thành các chương trình, kế hoạch làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thực hiện.

Trước đó, UBND huyện ban hành Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 16/3/2011 phê duyệt “Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng cao, từng bước xây dựng thương hiệu có sức cạnh tranh trên thị trường giai đoạn 2011 – 2015”; Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 27/4/2017 thực hiện “Chương trình phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giá trị gia tăng cao, bền vững gắn với xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030”,… Huyện đã chỉ đạo tập trung canh tác chuyên sâu, không mở rộng diện tích cây cam, chuối và nhãn; điều chỉnh cơ cấu giống, thời vụ phù hợp để mở rộng diện tích cây vụ đông; tăng cường giống lúa đặc sản, năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất; đưa vào trồng các giống cây phù hợp như Cải chân vịt, Đậu đỗ các loại, cây Bông lá đề,… có đầu ra ổn định, sản xuất 4 – 5 vụ trong năm, cho thu nhập 500 – 600 triệu/ha/năm.

Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng chuyên canh nhãn với 1.600 ha (chủ yếu là giống nhãn chín muộn), sản lượng trung bình hàng năm khoảng 13.000 – 15.000 tấn, thu nhập trên 200 tỷ đồng/năm; Vùng chuối tiêu hồng diện tích khoảng 400 ha, sản lượng hàng năm khoảng 18.000 tấn cung cấp cho các tỉnh, thành phố và xuất khẩu sang các nước; vùng cây ăn quả với các giống Bưởi Diễn, Hoàng Trạch, cam Vinh, Quýt đường canh, ổi,… với diện tích khoảng 400 ha; vùng sản xuất cây dược liệu khoảng 400 ha, trong đó cây Nghệ trên 200 ha

Về lĩnh vực chăn nuôi, huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình “Sind hóa” đàn bò tạo ra đàn bò lai vóc dáng to, khỏe mạnh, tỷ lệ nạc cao; bảo tồn phát triển đàn gà Đông Tảo, Đông Tảo lai cho thu nhập kinh tế cao. Trên địa bàn huyện có 03 hợp tác xã (HTX) chăn nuôi: HTX chăn nuôi Đông Kết, HTX chăn nuôi và kinh doanh gà Đông Tảo, HTX chăn nuôi hữu cơ Hợp Phát,… là nơi hội tụ của những trang trại, hộ chăn nuôi giàu kinh nghiệm, tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho nhiều người.

Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu Nguyễn Đức Sơn trao Bằng công nhận xã Tân Dân đạt chuẩn nông thôn mới

* Ông có thể cho biết thêm về một số mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của huyện Khoái Châu trong những năm tiếp theo?

– Ông Nguyễn Đức Sơn: Năm 2019, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXIV (nhiệm kỳ 2015 – 2020), đó là: Giá trị sản xuất tăng 10,87%; Nông nghiệp tăng 2,9 – 3,1%; Công nghiệp tăng 11,5 – 12,5%; Thương mại, dịch vụ tăng 13,5 – 14,5%; Giá trị thu trên 01 ha canh tác 205 triệu đồng/năm; 3 – 5 trường đạt chuẩn Quốc gia; 86% người dân tham gia BHYT; 89% hộ gia đình được công nhận GĐVH; hộ nghèo giảm xuống dưới 2%; thu nhập bình quân đầu người 71 triệu đồng.

Để đạt được những chỉ tiêu đó UBND huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau: tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM; Đề án khuyến khích, tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn; lựa chọn, phát triển mỗi xã một sản phẩm; đẩy mạnh chuyển đổi và phát triển mô hình “Cánh đồng liên kết sản xuất”, vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, quy mô lớn gắn với mô hình sản xuất theo chuỗi; khuyến khích, hỗ trợ các DN, HTX, hộ gia đình đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại trong bảo quản, chế biến sau thu hoạch; phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất rau, hoa cây cảnh, cây dược liệu, cây ăn quả theo hướng VietGAP… Duy trì phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống; xây dựng, hỗ trợ các mô hình sản xuất phát triển thành các làng nghề; hỗ trợ thành lập các HTX, Tổ hợp tác và DN lĩnh vực nông nghiệp.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác khuyến nông chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông sản của huyện, giới thiệu các mô hình sản xuất hiệu quả. Tích cực thâm nhập, tìm thị trường mới cho các nông sản có lợi thế, thế mạnh của huyện qua các Hội nghị, hội thảo, các hội chợ do các Bộ, ngành TW và do tỉnh, huyện tổ chức; tìm kiếm, phát triển mối liên kết giữa các DN, làng nghề của huyện với các DN xuất khẩu; gắn sản xuất nông nghiệp với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh mà điểm nhấn là di tích Quốc gia Đền thờ Chử Đổng Tử – Tiên Dung, Đền thờ Triệu Việt Vương – Triệu Quang Phục, Đền thờ thân mẫu Bác Hồ; khai thác hiệu quả tuyến du lịch đường sông Hà Nội – Phố Hiến…

Chăm lo tốt hơn đời sống các đối tượng chính sách, người già, người tàn tật, người không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam, người nghèo. Đảm bảo 100% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của các hộ dân nơi cư trú.

Đồng thời, huyện sẽ tập trung thực hiện các bước phát triển hạ tầng, đột phá vào hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu Bô Thời – Dân Tiến cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại IV; xây dựng đô thị của huyện với hạt nhân đô thị là thị trấn Khoái Châu, các xã Hồng Tiến, Dân Tiến, Đồng Tiến; tiếp tục hoàn thiện CCN Tân Dân, quy hoạch và xây dựng CCN Đông Khoái Châu. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm: dự án tôn tạo di tích đền thờ Triệu Việt Vương, đoạn nối đường ĐT.379 (Hưng Yên – Ecopark) với Quốc lộ 39 và đường Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; tiếp tục nâng cấp các tuyến đường của huyện nhằm nâng cao năng lực lưu thông, vận chuyển trên địa bàn,… phấn đấu năm 2019 huyện có 24/24 xã được công nhận chuẩn NTM và huyện đạt chuẩn huyện NTM.

Trân trọng cảm ơn ông!

Phùng Nguyện (Thực hiện)