(MK - ASEAN) - Vừa qua, Bộ NN&PTNT, Bộ VH-TT&DL, UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp tổ chức Hôi thảo “Thực trạng và tiềm năng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn”.

Tính đến hết năm 2019, cả nước có 34.348 trang trại nông nghiệp, tốc độ tăng bình quân đạt 6,9%/năm. Doanh thu bình quân của 1 trang trại đạt 1.478 triệu đồng/năm.

Dự kiến đến 31/12/2020, cả nước có 17.462 HTX nông nghiệp và 68 Liên hiệp HTX nông nghiệp. Tỷ lệ HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đạt trên 70%. Doanh thu bình quân của 1 HTX nông nghiệp đạt 2,44 tỷ đồng.

Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Bộ VH-TT&DL ký kết Chương trình phối hợp về hoạt động du lịch nông nghiệp nông thôn

Hiện chỉ có một bộ phận nhỏ trang trại nông nghiệp (ước tính không quá 3-5% tổng số trang trại của từng địa phương) ngoài sản xuất nông nghiệp có kết hợp các hoạt động du lịch NNNT và đa số không có hoạt động lưu trú khách du lịch qua đêm. Đối với các mô hình HTX phát triển du lịch được phân thành 2 dạng: HTX sản xuất các sản phẩm phục vụ du lịch và HTX phát triển du lịch cộng đồng, kết hợp nghỉ dưỡng.

Qua trao đổi, tham luận của các đại biểu cho thấy, hoạt động du lịch trong các trang trại, HTX nông nghiệp chủ yếu là tự phát, không có quy hoạch nên chưa thu hút được nhiều khách du lịch. Lao động làm việc tại những nơi này không được đào tạo, thiếu kiến thức và kỹ năng du lịch. Công tác QLNN về trang trại, HTX gắn với du lịch NNNT chưa được hoàn thiện…

Các đại biểu tại hội thảo cho rằng, để mô hình du lịch nông nghiệp phát triển, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động du lịch NNNT trong các trang trại, HTX nông nghiệp. Chú trọng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và công tác quy hoạch cho loại hình trang trại, HTX nông nghiệp kết hợp hoạt động du lịch. Tăng cường đào tạo kỹ năng hoạt động du lịch cho các trang trại, HTX và người dân. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế trang trại, HTX gắn với du lịch NNNT…

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL – bà Trịnh Thị Thủy cho rằng: Để phát triển hài hòa, bền vững về du lịch NNNT, rất cần có sự ưu tiên nguồn lực, coi trọng đầu tư cơ sở vật chất tạo sự phát triển đồng bộ. Ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực; xúc tiến quảng bá phát triển du lịch và các sản phẩm du lịch.

Đồng thời cần có sự tăng cường phối hợp liên ngành, trong đó nòng cốt là 2 ngành VH-TT&DL, NN&PTNT và nâng cao hơn nữa vai trò chủ động, quyết liệt của các địa phương cũng như sự vào cuộc chất lượng, hiệu quả của các doanh nghiệp.

Việc phát triển mô hình du lịch NNNT là góp phần định hình lại nền nông nghiệp Việt Nam xanh – sạch. Trong đó xác định rõ phát triển du lịch không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn là lòng tự hào với quê hương, xứ sở. Đặc biệt là rất cần sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan hoạch định chính sách, đơn vị lữ hành, doanh nghiệp để loại hình du lịch này phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *