(MK - ASEAN) - Chương trình OCOP - chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã được nhiều địa phương áp dụng và thành công.

Chương trình này sẽ phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, trên cơ sở lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ có nguồn gốc địa phương.

Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện… Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được coi là động lực mới cho phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam.

Để OCOP đạt được thành công trong thực tế, cần có cơ chế, chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư mở rộng, phát triển sản xuất, dịch vụ cho sản phẩm… có sự tham gia đóng góp ý kiến của nông dân – những người trực tiếp làm ra sản phẩm, nhằm phát huy được tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong nền kinh tế thị trường.

Theo đó, năm 2019 tỉnh Hà Nam đã đăng ký tham gia chương trình OCOP , toàn tỉnh có 26 sản phẩm, trong đó, chủ yếu là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm…

Cụ thể hơn, tỉnh Hà Nam hiện có 35 làng nghề truyền thống. Hoạt động sản xuất kinh doanh của làng nghề tập trung ở các ngành là thủ công mỹ nghệ, dệt may, chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến gỗ, mây tre đan, cơ khí, đồ gốm. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, có những mặt hàng nông sản chủ lực, chất lượng tốt, đã có nhãn hiệu hàng hóa hoặc có lợi thế cạnh tranh như: chuối ngự Đại Hoàng, cá kho Nhân Hậu, bánh đa nem làng Chều, rượu Vọc Long tửu, gốm Quyết Thành,… Bên cạnh đó sự đa dạng về mẫu mã, chủng loại các sản phẩm làng nghề, nông sản chính là lợi thế và điều kiện tốt để thực hiện chương trình OCOP.

Ông Trần Anh Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục PTNT (Sở NN&PTNT) tỉnh Hà Nam cho biết: Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, trên cơ sở lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương.

Bên cạnh những thành tựu rất đáng ghi nhận đã đạt được, trên địa bàn tỉnh Hà Nam vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: quy mô sản xuất của các cơ sở sản xuất trong làng nghề còn nhỏ, thiết bị còn thiếu thốn, máy móc cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, tay nghề của lao động làng nghề chưa đáp ứng yêu cầu phát triển…

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, quy mô sản xuất  của các cơ sở sản xuất trong làng nghề còn nhỏ. Làng nghề đang thiếu thiết bị, máy móc để cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm và nhìn chung, tay nghề của lao động làng nghề chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Trong điều kiện hiện nay, cơ chế, chính sách phù hợp để thực hiện Chương trình OCOP là rất cần thiết, không chỉ góp phần định hướng phát triển các sản phẩm đặc trưng, mà còn là “đòn bẩy” quan trọng để nâng cao chất lượng và nâng cấp thương hiệu sản phẩm.

Chính vì vậy, định hướng để triển khai xây dựng đề án mỗi xã một sản phẩm, trước hết cần có sự vào cuộc tích cực của các ngành và chính quyền các địa phương trong việc tuyên truyền, tham mưu xây dựng chương trình phát triển và quản lý các sản phẩm, phối hợp rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách sao cho phù hợp với từng địa phương và sản phẩm.

Để thương hiệu nông sản địa phương phát triển bền vững, tỉnh Hà Nam đã xác định rõ đây là chương trình mang lại hiệu quả cao trong phát triển KT-XH và nâng cao giá trị sản phẩm, tạo đầu ra ổn định để người dân yêu tâm sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, tỉnh đã quy hoạch chi tiết vùng sản xuất tập trung cho các sản phẩm chủ lực của địa phương. Xây dựng cơ chế hỗ trợ các mô hình dự án, mẫu mã bao bì cho các sản phẩm tham gia chu trình OCOP. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận với Chương trình OCOP, xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *