(TBMK) – Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Phước.

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng hoa chúc mừng bà Trần Tuyết Minh (ôm hoa)

Ngày 20/1/2020, HĐND tỉnh Bình Phước đã tổ chức kỳ họp thứ X (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

UBND tỉnh đã thông qua tờ trình đề nghị chấp thuận bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; giới thiệu bà Trần Tuyết Minh, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh để HĐND tỉnh Bình Phước bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu bà Trần Tuyết Minh vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Bà Trần Tuyết Minh sinh năm 1969, quê quán huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; học vấn 12/12; trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử, Thạc sỹ Quản lý hành chính công; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ngày vào Đảng 29/1/1998.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *