(TBMK) - Tỉnh Phú Thọ hiện có 5 tuyến sông lớn, nhỏ chảy qua là sông Lô, sông Hồng, sông Đà, sông Chảy và sông Bứa cùng nhiều đầm, ngòi, hồ, nhiều bến khách ngang sông đang hoạt động với số lượng lớn hành khách qua lại...

Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy nội địa mùa mưa bão, Ban ATGT tỉnh Phú Thọ đã tham mưu lãnh đạo ban hành các văn bản chỉ đạo; đồng thời phối hợp với các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Năm 2019, Ban ATGT tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, nhắc nhở chủ các phương tiện chấp hành nghiêm việc đảm bảo trật tự ATGT nói chung và ATGT đường thủy nói riêng. Ban ATGT tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm.

Các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương có tuyến đường thủy để tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời cho chủ bến, người điều khiển phương tiện ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; thông tin kịp thời cho các chủ phương tiện tàu thuyền biết về tình hình thời tiết, nhất là tình hình bão lũ để có biện pháp phòng ngừa hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

Kiểm tra các bến cảng tập kết vật liệu, bốc xếp hàng hóa trên các tuyến sông Lô, sông Hồng, sông Đà. Phát hiện, xử lý nghiêm các bến hoạt động không đảm bảo ATGT.