(TBMK) - Nhờ có sự chung sức đồng lòng của các cấp, ngành và người dân địa phương, đến nay, huyện Thanh Ba đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 12 xã so với giai đoạn 1.

Toàn huyện có 36 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn NTM. Tính đến thời điểm này, không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng NTM.

Trong giai đoạn 2016 – 2019, Thanh Ba đã huy động tổng nguồn lực hơn 1.154 tỷ đồng để đầu tư hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM. Trong đó, vốn ngân sách TƯ 162 tỷ đồng, ngân sách địa phương 117 tỷ đồng. Đặc biệt, nguồn vốn của các doanh nghiệp lên là hơn 410 tỷ đồng, nguồn lực huy động từ cộng đồng dân cư đạt hơn 83 tỷ đồng, còn lại là các nguồn hợp pháp khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *