(TBMK) - Kinh tế tập thể, với trọng tâm là hợp tác xã, tổ hợp tác, đang ngày càng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của thành phố Việt Trì.

Trên địa bàn thành phố Việt Trì hiện có 28 HTX đã chuyển đổi hình thức hoạt động theo luật HTX năm 2012, 10 quỹ tín dụng nhân dân và 313 THT. Tổng số thành viên trong các HTX khoảng 27.930 người, số lao động trong HTX là 603 người; tổng số thành viên THT khoảng 940 người. Nhìn chung, các HTX và THT bước đầu hoạt động có hiệu quả, phát huy được vai trò của mình trong tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong số các HTX trên địa bàn thành phố, nhóm HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm tỷ lệ trên 70% với 20 HTX. Về cơ bản, các HTX làm dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi luôn đảm bảo cung cấp cho xã viên và khách hàng các dịch vụ phục vụ sản xuất đúng thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật. Một số còn được lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ chương trình xây dựng nông thôn mới như hỗ trợ cây, con giống, máy làm đất, máy gặt, máy phun thuốc trừ sâu… giúp tăng năng suất lao động. Thông qua việc làm tốt các khâu dịch vụ đã góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất trên một đơn vị canh tác.

Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Lô, cho biết: “Hùng Lô hiện có 2 HTX đang hoạt động là HTX Nông nghiệp hữu cơ Hùng Lô và HTX Nông nghiệp công nghệ cao Việt Trì ECOFARM. Trong đó, HTX Nông nghiệp hữu cơ Hùng Lô đã trồng thử nghiệm 4.000 gốc nho đen không hạt và 2.000 gốc thanh long ruột đỏ, tháng 5/2019 đã cho thu hoạch khoảng trên 500 triệu đồng. Còn HTX Nông nghiệp công nghệ cao Việt Trì ECOFARM lại tập trung trồng dưa vàng. Đây là loại dưa cho năng suất khá cao. Hiện HTX đã triển khai xây dựng 2.000m2 nhà lưới để trồng theo mô hình VietGap hướng tới liên kết chuỗi nông sản an toàn. Các HTX nói trên đã đóng góp không nhỏ trong phát triển kinh tế và tạo việc làm ổn định cho lao động của địa phương”.

Thu hoạch dưa vàng tại HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Việt Trì ECOFARM

KTTT trên địa bàn thành phố Việt Trì đã chứng tỏ được vai trò quan trọng góp phần thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao trình độ sản xuất, giải quyết việc làm và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Nhiều mô hình vừa giúp xóa đói giảm nghèo vừa lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương và là nền tảng phát huy nội lực, thúc đẩy quá trình xây dựng NTM. Tính riêng trong năm 2018, tổng doanh thu của các HTX đạt trên 58 tỷ đồng; doanh thu từ quỹ tín dụng nhân dân cơ sở đạt trên 81 tỷ đồng; lợi nhuận của THT đạt 60 triệu đồng. Trong năm, số HTX xếp loại A chiếm 28,94%; số HTX xếp loại B chiếm 60,52%. Cùng với HTX nông nghiệp, các HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quỹ tín dụng nhân dân cũng hoạt động khá hiệu quả, góp phần vào sự tăng trưởng chung của kinh tế địa phương.

Tuy nhiên, KTTT ở thành phố Việt Trì vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc tổ chức sản xuất của các HTX còn thiếu tính bền vững, sức liên kết yếu, còn ít sản phẩm có chất lượng cao, chưa có sản phẩm mũi nhọn…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, thành phố Việt Trì sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương đưa ra các giải pháp đồng bộ. Trước hết, các HTX phải từng bước củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, đổi mới công nghệ, đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh, kinh doanh có lãi và có tích lũy, tạo thu nhập cho thành viên và người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới. Các địa phương phối hợp hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý và tổ chức sản xuất, kinh doanh cho các ngành nghề, lĩnh vực theo đúng nguyên tắc và quy định của pháp luật. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư trong các HTX và tạo điều kiện để các HTX được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong sản xuất, tạo điều kiện cho các HTX tham gia vào các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương…