(MK - ASEAN) - Thời gian qua, các cấp, các ngành, cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã và đang tập trung triển khai, thực hiện công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều.

Tỉnh Phú Thọ hiện có 08 cảng, 121 bến hàng hóa, 41 bến khách ngang sông và hai bến hành khách. Đối với các bến cảng thuộc lĩnh vực bốc xếp hàng hóa, kinh doanh vật liệu xây dựng, xăng dầu và sửa chữa, đóng mới phương tiện thủy…, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch bến thủy nội địa trình UBND tỉnh thỏa thuận với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch và thực hiện công tác cấp phép hoạt động bến thủy nội địa. Năm 2020, Sở GTVT đã cấp phép hoạt động cho 27 bến hàng hóa, 31 bến khách ngang sông, chủ yếu là các bến trên tuyến sông Lô thuộc địa bàn huyện Đoan Hùng, Phù Ninh, TP Việt Trì… Từ đầu năm đến nay, Sở GTVT chỉ cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa cho Công ty TNHH Thương mại Hoàng Phương với mục đích bốc xếp hàng hóa thông thường.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn tồn tại một số chủ bến, bãi chưa chấp hành các quy định như hết hạn giấy phép, tự ý mở bến, không đầy đủ thủ tục để hoạt động theo quy định của pháp luật. Để siết chặt quản lý hoạt động của các chủ bến bãi đi vào nền nếp, chấp hành các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng như Văn phòng Ban ATGT tỉnh, Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Phú Thọ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Đội Thanh tra an toàn số 1… các xã, phường, thị trấn có cảng, bến, bãi trên địa bàn cũng thường xuyên phối hợp kiểm tra, nhắc nhở, xử lý, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Qua đó, đã phát hiện, xử lý vi phạm 71 bến thủy nội địa, 23 bến khách ngang sông và đình chỉ hoạt động bốn bến khách vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi, quản lý khai thác, vận chuyển, bến bãi tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trên các tuyến sông.

Nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý hoạt động bến bãi kinh doanh ven sông trên địa bàn tỉnh, đồng thời rà soát các bến bãi đủ tiêu chuẩn để cấp phép hoạt động; không cấp mới hoặc giải tỏa các bến bãi không phù hợp quy hoạch, không bảo đảm hành lang thoát lũ và an toàn đê điều, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị chủ động phổ biến, quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/1/2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động bến thủy nội địa và Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa…  Sở GTVT phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án quy hoạch phát triển giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn; hướng dẫn các chủ bến hoàn thiện thủ tục để được công bố, công bố lại và gia hạn hoạt động bến theo quy định; đôn đốc các huyện, thành, thị tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời các bến bãi vi phạm pháp luật.

Trong thời gian tới, các cấp chính quyền địa phương, nhất là cấp cơ sở cần nâng cao công tác quản lý nhà nước, tập trung kiểm tra, rà soát các hoạt động bến thủy nội địa. Khi phát hiện có sai phạm phải kịp thời xử lý hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền xử lý. Chấm dứt tình trạng một số chính quyền địa phương cấp xã ký hợp đồng cho doanh nghiệp, hộ gia đình thuê đất không phải là đất công ích hoặc cho thuê đất công ích làm bến bãi, trái với quy định của pháp luật về đất đai.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *