(MK - ASEAN) - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 gây khó khăn cho các doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ đã tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng ổn định, hiệu quả, bền vững, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập.

Bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP, ngày 29/5/2020, Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ “Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh” và “Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19”,… tỉnh Phú Thọ đã đồng hành với các doanh nghiệp khai thác tốt nhất khả năng và nguồn lực hiện có, chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo 5K + vắc xin của Bộ Y tế, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí đầu vào, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường liên kết, hợp tác trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm bằng việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, quảng bá, bán hàng trực tuyến thông qua gian hàng của Đảng bộ Khối doanh nghiệp trên Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, qua nhóm Zalo “Giới thiệu sản phẩm Khối doanh nghiệp tỉnh”…

Bằng các giải pháp tích cực, đồng hành với doanh nghiệp, cùng với sự chủ động, sáng tạo, đoàn kết vượt khó của doanh nghiệp, đến nay tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nhiều đơn vị đạt mức tăng trưởng khá. Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 7,16% so với cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 6,89% so với cùng kỳ; công nghiệp khai khoáng, sản xuất và phân phối điện duy trì tăng trưởng ổn định.

Từ đầu năm đến ngày 15/6/2021, tỉnh Phú Thọ có 365 doanh nghiệp đăng kí thành lập mới, 153 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Nhiều doanh nghiệp thu nhập bình quân người lao động đạt trên 10 triệu đồng/tháng như các đơn vị trong khối ngân hàng, Công ty CP Hóa chất Việt Trì, Viễn thông Phú Thọ, Công ty Điện lực Phú Thọ, Công ty CP Giấy Việt Trì, Công ty TNHH xây dựng Tự Lập…

Để chủ động thích ứng với mọi tình huống, qua đó tạo đà để doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện mới, tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị- tư tưởng; tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, chủ doanh nghiệp và người lao động, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 “Về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19”,… thông qua đó tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Tập trung chỉ đạo, vận động lãnh đạo doanh nghiệp kiên trì, quyết liệt, phòng, chống đại dịch COVID-19 theo phương châm “chống dịch như chống giặc”, đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất, kinh doanh, “chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống dịch”. Chủ động nghiên cứu, thống nhất phương án, điều kiện tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và điều kiện thực tế của doanh nghiệp; vận dụng sáng tạo, linh hoạt cách làm hay, mô hình hiệu quả vào thực tế từng đơn vị, doanh nghiệp.

Khuyến khích doanh nghiệp chú trọng đầu tư, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh; chủ động tiếp cận các quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; thường xuyên cập nhật kiến thức mới về hội nhập hoặc các thông tin cần thiết, sát với doanh nghiệp trong các hiệp định thế hệ mới như (EVFTA, EVIPA, RCEP); tăng cường khả năng thích ứng của doanh nghiệp trong điều kiện mới…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *