(MK - ASEAN) - Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 914 tỷ đồng từ vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á, vốn viện trợ không hoàn lại và ngân sách tỉnh, triển khai tại các huyện miền núi Sông Hinh, Sơn Hòa và Đồng Xuân, thời gian thực hiện từ năm 2020-2024.

Thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh

HĐND tỉnh Phú Yên vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, dự án này nhằm nâng cấp hạ tầng cơ sở giao thông, cải thiện hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và phát triển tổng hợp, thông qua đó nâng cao cơ hội phát triển sinh kế, giảm nghèo… cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại huyện Sông Hinh thực hiện nâng cấp tuyến giao thông liên xã Sơn Giang – Đức Bình Đông, Ea Bia – Đức Bình Tây, Ea Bar – Ea Ly, Ea Bar – Ea Bá với tổng chiều dài khoảng 32km.

Tại huyện Đồng Xuân, dự án sẽ nâng cấp tuyến giao thông liên xã Xuân Lãnh – Phú Hải dài 25km; xây hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung cho xã Đa Lộc, Xuân Lãnh với công suất 3.000m3/ngày, đêm.

Tại huyện Sơn Hòa sẽ được nâng cấp tuyến giao thông dài 3km từ thôn Ma Y đến thôn Ma Giấy, xã Phước Tân; xây hệ thống cấp nước sạch cho các xã Cà Lúi, Krông Pa, Phước Tân với 2 trạm xử lý, tổng công suất 2.500m3/ngày, đêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *